LuatVietnam

blue-check Thủ tục "Công bố hợp chuẩn đối với trung tâm dữ liệu"

Quyết định số 478/QĐ-BTTTT ngày 28/3/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc cập nhật, bổ sung “Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông” (7 trang)
Posted: 3/4/2023 8:30:49 AM | Latest updated: 4/4/2023 11:29:16 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5674
LuatVietnam

Quyết định công bố kèm hướng dẫn thủ tục "Công bố sự phù hợp của trung tâm dữ liệu với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật" được quy định tại Thông tư số 23/2022/TT-BTTTT .

Thủ tục này được áp dụng với các doanh nghiệp thiết kế, xây dựng, vận hành, khai thác trung tâm dữ liệu để cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu.

Hồ sơ công bố có thể nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công của Cục Viễn thông tại địa chỉ: dichvucong.vnta.gov.vn .

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 28-Mar-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5674

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Công nghệ thông tin

light-check Quy chế bảo vệ dữ liệu cá nhân English attachment
light-check Giảm lệ phí đăng ký và duy trì tên miền .vn kể từ 1/6/2023 English attachment
blue-check Kế hoạch triển khai Chiến lược đảm bảo an toàn thông tin mạng đến năm 2025
blue-check Thủ tục "Công bố hợp chuẩn đối với trung tâm dữ liệu"
blue-check Chuyển nhượng tên miền phải chịu thuế GTGT 10%
blue-check Cục Quản lý Dược mời thầu gói Tư vấn giám sát thuê phần mềm dịch vụ công trực tuyến
blue-check Điều kiện tham gia mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số
blue-check Kỹ thuật thiết kế các ứng dụng dữ liệu về môi trường
blue-check Cục Quản lý Dược mời thầu các gói phần mềm dịch vụ công trực tuyến
blue-check Đã có hướng dẫn xác định nguyên liệu sản xuất phần mềm được miễn thuế NK
blue-check Điều kiện miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất phần mềm English attachment
blue-check Cẩn trọng khi sử dụng "camera giám sát" English attachment
blue-check Sửa đổi tiêu chuẩn thiết kế Trung tâm dữ liệu English attachment
blue-check Điều chỉnh mã HS của một số sản phẩm CNTT nhóm 2
blue-check Giải đáp về cách tính chi phí nâng cấp phần mềm nội bộ của cơ quan nhà nước
blue-check Về tài liệu kiểm tra lỗ hổng bảo mật phổ biến trên các ứng dụng
blue-check Các giải pháp tăng cường hiệu quả ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng English attachment
blue-check Yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với sản phẩm Kiểm soát truy cập mạng (NAC)
blue-check Thay mới thủ tục cấp phép nhập khẩu thiết bị an toàn thông tin mạng
blue-check Quy định chi tiết về điều kiện đảm bảo an ninh mạng English attachment