LuatVietnam

blue-check Thủ tục công nhận vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (tại Tp. Hà Nội)

Quyết định số 3906/QĐ-UBND ngày 2/8/2023 của UBND TP. Hà Nội về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Khoa học, Công nghệ và Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành phố Hà Nội (14 trang)
Posted: 4/8/2023 9:39:27 AM | Latest updated: 4/8/2023 2:27:18 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5758
LuatVietnam

Quyết định công bố kèm hướng dẫn thủ tục Công nhận vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, áp dụng với các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn Tp. Hà Nội đáp ứng tiêu chí quy định tại Quyết định số 66/2015/QĐ-TTg .

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực 2-Aug-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5758

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Không có dữ liệu