LuatVietnam

light-check Thủ tục đăng kiểm ô tô, linh kiện nhập khẩu trong khuôn khổ Hiệp định EVFTA và UKVFTA English attachment

Nghị định số 60/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ quy định về việc kiểm tra, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ô tô nhập khẩu và linh kiện nhập khẩu theo các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (30 trang)
Posted: 24/8/2023 7:34:28 AM | Latest updated: 4/9/2023 4:47:18 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5770 | Vietlaw: 627
LuatVietnam

Nghị định này quy định về hồ sơ, thủ tục đăng kiểm chất lượng đối với ô tô, linh kiện ô tô nhập khẩu theo Hiệp định EVFTA và UKVFTA.

Theo đó, hồ sơ đăng kiểm xe ô tô, linh kiện ô tô nhập khẩu được quy định chi tiết tại Điều 4 và biểu mẫu ban hành tại Phụ lục đính kèm.

Doanh nghiệp phải nộp hồ sơ đăng kiểm bằng hình thức trực tuyến (hồ sơ điện tử) thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia, trừ trường hợp bất khả kháng được nộp hồ sơ giấy.

Trường hợp nhập khẩu kiểu loại linh kiện đã được cấp Thông báo miễn kiểm tra chất lượng, doanh nghiệp được miễn nộp hồ sơ đăng ký kiểm tra nhưng định kỳ 12 tháng phải báo cáo tình hình nhập khẩu của kiểu loại linh kiện này cho cơ quan kiểm tra để theo dõi.

Việc kiểm tra ô tô nhập khẩu được thực hiện theo nguyên tắc quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định này. Cụ thể, cơ quan kiểm tra sẽ kiểm tra tính thống nhất của nội dung các tài liệu trong hồ sơ đăng ký và kiểm tra đối chiếu 01 mẫu ngẫu nhiên thuộc mỗi kiểu loại trong hồ sơ đăng ký với Giấy chứng nhận xuất xưởng và kiểm tra số khung, số động cơ của tất cả các xe.

Đối với linh kiện nhập khẩu, cơ quan kiểm tra thực hiện kiểm tra nội dung hồ sơ trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ tài liệu. Nếu hồ sơ không hợp lệ, cơ quan kiểm tra sẽ phát thông báo yêu cầu bổ sung, sửa đổi.

Trong thời hạn không quá 04 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra đạt yêu cầu, cơ quan kiểm tra sẽ cấp Giấy chứng nhận trên Cổng thông tin một cửa quốc gia (đối với hồ sơ điện tử) hoặc bản giấy (đối với hồ sơ giấy) cho từng xe trong toàn bộ lô xe nhập khẩu.

Điều 8 Nghị định này đồng thời có quy định thủ tục triệu hồi ô tô bị lỗi kỹ thuật và trách nhiệm của cơ sở nhập khẩu.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2023 đối với linh kiện nhập khẩu và áp dụng từ ngày 01/8/2025 đối với ô tô nhập khẩu.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực 1-Oct-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5770

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Không có dữ liệu