LuatVietnam

blue-check Thủ tục đăng kiểm tàu biển và tàu thủy từ 15/8/2023

Quyết định số 877/QĐ-BGTVT ngày 24/7/2023 của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng kiểm hàng hải, đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải (66 trang)
Posted: 15/8/2023 3:14:23 PM | Latest updated: 16/8/2023 9:11:59 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5766
LuatVietnam

Quyết định công bố kèm hướng dẫn các thủ tục sửa đổi được quy định tại Thông tư số 16/2023/TT-BGTVT và Thông tư số 17/2023/TT-BGTVT, gồm:

1. Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế tàu thủy nội địa và Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế sản phẩm công nghiệp sử dụng cho tàu thủy nội địa

2. Đánh giá, cấp giấy chứng nhận phù hợp cho công ty tàu biển theo Bộ luật quản lý an toàn Quốc tế (Bộ luật ISM)

3. Đánh giá, cấp giấy chứng nhận quản lý an toàn cho tàu biển theo Bộ luật ISM

4. Cấp văn bản ủy quyền cho tổ chức đăng kiểm nước ngoài kiểm định, phân cấp và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật về an toàn hàng hải, an ninh tàu biển, điều kiện bảo đảm lao động hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường cho tàu biển Việt Nam

5. Kiểm định và chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và phòng ngừa ô nhiễm môi trường cho container, máy, vật liệu, trang thiết bị sử dụng cho tàu biển trong chế tạo, lắp ráp, nhập khẩu, sửa chữa phục hồi, hoán cải

6. Đánh giá, chứng nhận năng lực cơ sở thử nghiệm, cung cấp dịch vụ kiểm tra, thử trang thiết bị an toàn và cơ sở chế tạo liên quan đến chất lượng an toàn kỹ thuật và phòng ngừa ô nhiễm môi trường tàu biển

7. Kiểm định, cấp hồ sơ đăng kiểm cho tàu biển

8. Cấp giấy chứng nhận thợ hàn

9. Cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho tàu thủy nội địa

10. Cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho phương tiện nhập khẩu

11. Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp sử dụng cho tàu thủy nội địa

12. Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cán bộ quản lý an toàn công ty tàu biển

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực 15-Aug-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5766

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Không có dữ liệu