LuatVietnam

light-check Thủ tục đăng kiểm xe ô tô nhập khẩu theo điều ước quốc tế

Quyết định số 1137/QĐ-BGTVT ngày 8/9/2023 của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải (27 trang)
Posted: 19/9/2023 9:00:16 AM | Latest updated: 19/9/2023 3:19:43 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5788
LuatVietnam

Quyết định công bố kèm hướng dẫn các thủ tục mới trong lĩnh vực đăng kiểm được quy định tại Nghị định số 60/2023/NĐ-CP, gồm:

1. Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu theo các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên

2. Cấp Thông báo miễn kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường linh kiện nhập khẩu theo các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên

3. Cấp lại Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu theo các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên

4. Cấp lại Thông báo miễn kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường linh kiện nhập khẩu theo các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên

Nội dung cụ thể xem tại Phần II đính kèm.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Oct-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5788

Tệp đính kèm

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Không có dữ liệu