LuatVietnam

blue-check Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh (áp dụng từ 26/7/2023)

Quyết định số 1323/QĐ-BKHĐT ngày 26/7/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (37 trang)
Posted: 28/7/2023 9:23:43 AM | Latest updated: 30/7/2023 9:48:13 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5751
LuatVietnam

Quyết định công bố kèm hướng dẫn các thủ tục sửa đổi gồm:

1. Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

2. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

3. Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh

4. Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

5. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Nội dung cụ thể của từng thủ tục xem tại phụ lục II đính kèm.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Danh mục và nội dung cụ thể của các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh được ban hành kèm theo Quyết định số 885/QĐ-BKHĐTstatus2 ngày 30/6/2021 hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực 26-Jul-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5751

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu