LuatVietnam

blue-check Thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh từ 31/8/2023 tại TP. HCM

Quyết định số 3703/QĐ-UBND ngày 31/8/2023 của UBND TP. HCM về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư (4 trang)
Posted: 5/9/2023 10:45:02 AM | Latest updated: 5/9/2023 5:21:30 PM (GMT+7)
LuatVietnam

Quyết định công bố kèm hướng dẫn các thủ tục về thành lập hộ kinh doanh trên địa bàn TP. HCM, gồm:

1. Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

2. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

3. Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh

4. Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

5. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ nội dung công bố cho các thủ tục hành chính có thứ tự B.1, B.2, B.3, B.4, B.5 tại Danh mục kèm theo Quyết định số 3503/QĐ-UBND ngày 08/10/2021.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 31-Aug-2023
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu