LuatVietnam

blue-check Thủ tục đăng ký trực tuyến tham gia BHXH tự nguyện

Quyết định số 49/QĐ-BHXH ngày 19/1/2023 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành dịch vụ công trực tuyến "Đăng ký tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện trên Cổng Dịch vụ công" (5 trang)
Posted: 30/1/2023 10:47:07 AM | Latest updated: 31/1/2023 8:22:56 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5626
LuatVietnam

Quyết định ban hành thủ tục Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; cấp sổ BHXH trên Cổng dịch vụ công trực tuyến, áp dụng cho các trường hợp:

1. Đăng ký tham gia BHXH tự nguyện lần đầu;

2. Chuyển từ tham gia BHXH bắt buộc sang tham gia BHXH tự nguyện;

3. Tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện theo phương thức và mức đóng đã đăng ký;

4. Đăng ký lại phương thức đóng và mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện.

Người tham gia BHXH có thể nộp hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam (tại địa chỉ https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn).

Sổ BHXH sẽ được cấp theo hình thức bản điện tử hoặc bản giấy tùy theo đăng ký của người tham gia.

Thời hạn giải quyết không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5626

Tệp đính kèm

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Bảo hiểm xã hội

blue-check BHXH Tp. HCM sửa đổi 2 quy trình về điều chỉnh thông tin nhân thân của người đang hưởng lương hưu
blue-check Thủ tục hưởng BHXH một lần từ 15/2/2023 dành cho người bệnh hiểm nghèo
blue-check Dự kiến tăng lương hưu thêm 12,5% kể từ 1/7/2023
blue-check Các hình thức tra cứu thông tin BHXH thay cho tin nhắn kể từ 3/2/2023 English attachment
blue-check [Dự thảo] Luật Bảo hiểm xã hội 2024
blue-check Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 trong lĩnh vực BHXH
blue-check Năm 2023, BHXH sẽ thanh tra đột xuất các doanh nghiệp chậm đóng từ 3 tháng trở lên
blue-check Các sửa đổi cần lưu ý về hồ sơ hưởng BHXH từ 15/2/2023
blue-check Thủ tục đăng ký trực tuyến tham gia BHXH tự nguyện
blue-check Chính thức triển khai thủ tục Đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trên Cổng Dịch vụ công
blue-check Hướng dẫn giải quyết hưu trí cho người lao động dôi dư
blue-check Bảng hệ số điều chỉnh tiền lương đóng BHXH áp dụng năm 2023 English attachment
blue-check Sửa đổi hàng loạt quy định về hồ sơ hưởng BHXH English attachment
blue-check Lương hưu tháng 2/2023 sẽ được trả chung với lương hưu tháng 1
blue-check Quy trình giải quyết hưởng BHXH một lần bằng cách xác thực chữ ký số
blue-check Lương hưu tháng 12/2022 sẽ được chi trả từ ngày 3/1 đến 19/1/2023
blue-check Quy trình giám định tư pháp trong lĩnh vực BHXH, BHTN
blue-check Thí điểm thủ tục hưởng trợ cấp mai táng theo hình thức liên thông tại TP. Hà Nội và tỉnh Hà Nam
blue-check Quy trình đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trên Cổng dịch vụ công
blue-check Sửa đổi Quy trình giải quyết và chi trả chế độ BHXH English attachment