LuatVietnam

Thủ tục đổi tên khai sinh

Cập nhật 22/7/2022 | Đăng tải: LVN.5501

hoi Bùi Thị Liên (Quảng Ninh)
Các thủ tục và hồ sơ liên quan đến vấn đề đổi tên gồm những gì?

luat Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh:

Thay đổi họ, chữ đệm và tên của cá nhân trong nội dung khai sinh đã đăng ký là nội dung thuộc thủ tục đăng ký thay đổi hộ tịch; thủ tục này được thực hiện theo quy định của Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

Căn cứ Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, thì phạm vi, điều kiện thay đổi hộ tịch, thẩm quyền giải quyết việc thay đổi hộ tịch, thủ tục đăng ký thay đổi hộ tịch được thực hiện theo các quy định sau:

Về phạm vi, điều kiện thay đổi hộ tịch, cá nhân chỉ được thay đổi họ, chữ đệm và tên theo quy định tại Điều 26 Luật Hộ tịch và Điều 7 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch.

Về thẩm quyền giải quyết, việc thay đổi hộ tịch được thực hiện theo quy định tại Điều 27 và Điều 46 Luật Hộ tịch, trong đó:

UBND cấp xã nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi.

UBND cấp huyện nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú ở trong nước.

Về thủ tục, thực hiện theo quy định tại Điều 28 Luật Hộ tịch.

Căn cứ các quy định nêu trên, bà Bùi Thị Liên có thể đến UBND cấp xã, hoặc UBND cấp huyện nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú để  được hướng dẫn cụ thể việc thực hiện thủ tục.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Hộ tịch

otvet Không còn sổ hộ khẩu vẫn có thể làm căn cước công dân
otvet Có được cấp căn cước công dân ngoài giờ hành chính?
otvet Đã có thể đăng ký tạm trú online
otvet Thủ tục đổi tên khai sinh
otvet Trường hợp nào phải khai báo tạm trú khi đến địa phương khác?
otvet Cách tra cứu thông tin cá nhân bằng thẻ căn cước
otvet CMND sẽ hết giá trị khi đã có thẻ căn cước
otvet Các địa chỉ tiếp nhận phản ánh về tiến độ cấp thẻ căn cước
otvet Sử dụng CMND đã hết hạn sẽ bị phạt đến 500.000 đồng
otvet Công an được quyền kiểm tra cư trú đột xuất (không cần báo trước)
otvet Có thể xin đổi lại thẻ căn cước nếu bị nhầm nơi khai sinh
otvet Đổi tên sẽ được sửa ngay trong giấy khai sinh mà không cần cấp lại
otvet Phạt đến 500.000đ nếu không cấp đổi căn cước công dân theo quy định
otvet Khác biệt giữa thường trú, tạm trú và lưu trú
otvet Bị xóa hộ khẩu có được làm căn cước công dân?
otvet Đổi CMND sang CCCD có cần mang theo hộ khẩu, khai sinh?
otvet Một người có được sử dụng cùng lúc 2 số CMND?
otvet Số CMND loại 12 chữ số được giữ nguyên số khi đổi sang căn cước công dân
otvet Con đã thành niên có được tự đăng ký đổi họ trong khai sinh?
otvet Được làm căn cước công dân tại nơi tạm trú