LuatVietnam

Thủ tục gia hạn thuê đất thực hiện dự án

Cập nhật 9/8/2022 | Đăng tải: LVN.5521

hoi Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn
Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn có khu đất C6/27 Phạm Hùng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh được Ủy ban nhân dân thành phố có Quyết định số 5350/QĐ-UBND ngày 25/11/2010 chấp thuận cho Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV thuê với thời hạn 10 năm để đầu tư xây dựng trung tâm thương mại và siêu thị; Sở Tài Nguyên và Môi trường đã ký hợp đồng thuê đất số 2709/HĐ-TNMT-QLSDĐ, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BK 688165, số vào sổ cấp GCN: CT13278. Thời hạn sử dụng đến 25/11/2020. Tổng Công ty đã hoàn tất đầu tư xây dựng, đưa Trung tâm thương mại Satra (Centre Mall) - Phạm Hùng vào khai thác kinh doanh từ tháng 01 năm 2012.
Ngày 04/12/2014, Ủy ban nhân dân Thành phố có Văn bản số 6413/UBND-ĐTMT chấp thuận chủ trương gia hạn thời gian hoạt động công trình thêm 7 năm (từ 25/11/2020 đến 25/11/2027) theo đề xuất của Ban quản lý Khu Nam tại văn bản số 1216/BQLKN-QHXD ngày 23/9/2014. Tổng Công ty đã liên hệ Ban Quản lý Khu Nam để được hướng dẫn thủ tục gia hạn thời gian thuê đất tại Ban Quản lý Khu Nam nhưng thủ tục vướng mắc kéo dài.
Ngày 11/5/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường có Thông báo số 3631/TB-STNMT-VP về kết luận nội dung buổi làm việc ngày 13/4/2022 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường với Tổng Công ty, theo đó Tổng Công ty thực hiện nộp lại hồ sơ gia hạn thời gian thuê đất tại Sở Tài nguyên và Môi trường.
Tổng Công ty đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ hướng dẫn Tổng Công ty sớm hoàn thiện thủ tục, hồ sơ để ký hợp đồng gia hạn thời gian thuê đất nêu trên.

luat Sở Tài Nguyên và Môi trường TP. HCM:

Theo Khoản 2 Điều 60 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định: “Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận là Văn phòng đăng ký đất đai…”

Theo quy định tại điểm khoản 1 Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ quy địnhTrình tự, thủ tục gia hạn sử dụng đất; xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất

Tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế và không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này có nhu cầu gia hạn sử dụng đất thì thực hiện theo quy định sau đây:

a) Trước khi hết hạn sử dụng đất tối thiểu là 06 tháng, người sử dụng đất có nhu cầu gia hạn sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị gia hạn sử dụng đất.

Trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư mà có thay đổi thời hạn hoạt động của dự án thì nộp hồ sơ đề nghị gia hạn sử dụng đất sau khi có văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc điều chỉnh dự án đầu tư;

b) Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm định nhu cầu sử dụng đất; trường hợp đủ điều kiện được gia hạn thì giao Văn phòng đăng ký đất đai gửi thông tin địa chính cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính; trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định gia hạn quyền sử dụng đất; ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất; chuyển hồ sơ cho Văn phòng đăng ký đất đai để thực hiện đăng ký.

Đối với trường hợp xin gia hạn sử dụng đất mà phải làm thủ tục đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư thì việc thẩm định nhu cầu sử dụng đất được thực hiện đồng thời với việc thực hiện thủ tục đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư.

Trường hợp dự án đầu tư có điều chỉnh quy mô mà có thay đổi thời hạn hoạt động của dự án thì thời hạn sử dụng đất được điều chỉnh theo thời gian hoạt động của dự án;

c) Người sử dụng đất nộp Giấy chứng nhận đã cấp, chứng từ đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp được gia hạn sử dụng đất cho cơ quan tài nguyên và môi trường;

d) Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm xác nhận gia hạn sử dụng đất vào Giấy chứng nhận đã cấp; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã;

đ) Đối với những trường hợp không đủ điều kiện được gia hạn sử dụng đất thì cơ quan tài nguyên và môi trường thông báo cho người sử dụng đất và làm thủ tục thu hồi đất theo quy định.

Theo khoản 9 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thành phần hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế, với thành phần gồm:

9. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế gồm có:

a) Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;

b) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

c) Bản sao Quyết định đầu tư bổ sung hoặc Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có thể hiện thời hạn hoặc điều chỉnh thời hạn thực hiện dự án phù hợp thời gian xin gia hạn sử dụng đất đối với trường hợp sử dụng đất của tổ chức, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư;

d) Chứng từ đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính (nếu có).

Theo trình bày nêu trên của Công ty thì Ủy ban nhân dân Thành phố có Công văn số 6413/UBND-ĐTMT ngày 04/12/2014 chấp thuận chủ trương gia hạn thời gian hoạt động công trình thêm 7 năm (từ 25/11/2020 đến 25/11/2027) theo đề xuất của Ban Quản lý Khu Nam tại Công văn số 1216/BQLKN-QHXD ngày 23/9/2014.

Do đó, căn cứ các quy định nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Công ty liên hệ Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố để nộp hồ sơ gia hạn thời hạn sử dụng đất với thành phần theo quy định tại khoản 9 Điều 9 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Sau khi Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố chuyển hồ sơ toàn bộ hồ sơ có liên quan, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ khẩn trương rà soát, tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, giải quyết hồ sơ gia hạn sử dụng đất theo quy định.

Xem thêm

Nhà đất

otvet Những giấy tờ cần nộp khi xin cấp lại sổ đỏ bị mất
otvet Tự ý san lấp đất ở có bị phạt?
otvet Thủ tục đổi sổ đỏ sang mẫu mới
otvet Điều kiện mua nhà tại Việt Nam đối với người nước ngoài
otvet Làm thủ tục sang tên thế nào nếu không có sổ đỏ?
otvet Thủ tục giao đất sau khi hoàn thành giải phóng mặt bằng
otvet Thủ tục gia hạn thuê đất thực hiện dự án
otvet Sai số CMND trên sổ đỏ chỉ cần đính chính lại
otvet Điều kiện được bồi thường khi bị thu hồi đất
otvet Trường hợp nào được đền bù đất tái định cư?
otvet Trường hợp nào đất không có giấy tờ vẫn được cấp sổ đỏ?
otvet Sổ đỏ do vợ hoặc chồng đứng tên riêng có được coi là tài sản chung?
otvet Điều kiện hợp thửa đất của vợ chồng
otvet Đất thương mại, dịch vụ không xây dựng có bị thu hồi?
otvet Thủ tục cấp quyền sử dụng đất lần đầu như thế nào?
otvet Một mình vợ đứng tên sổ hồng có cần giấy ủy quyền của chồng?
otvet Thủ tục tặng cho một phần thửa đất
otvet Đất đang tranh chấp có được chuyển mục đích sử dụng?
otvet Xin gia hạn sử dụng đất có phải làm lại sổ đỏ?
otvet Bên nhận thế chấp sổ đỏ có được quyền ký hợp đồng chuyển nhượng?