LuatVietnam

blue-check Thủ tục gia hạn TN-TX có thể thực hiện trực tuyến

Công văn số 4581/TCHQ-CNTT ngày 31/8/2023 của Tổng cục Hải quan về việc bổ sung thủ tục trên hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến (1 trang)
Posted: 7/9/2023 3:31:18 PM | Latest updated: 8/9/2023 11:39:21 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5779
LuatVietnam

Tổng cục Hải quan thông báo sẽ triển khai bổ sung thủ tục "Gia hạn thời hạn tạm nhập, tái xuất và tạm xuất, tái nhập khác" trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ http://pus.customs.gov.vn để cải cách thủ tục và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5779

Tệp đính kèm

Lược đồ

Kinh doanh TN-TXCập nhật đến: 31-Aug-2023

Dòng thời gian

Không có dữ liệu