LuatVietnam

blue-check Thủ tục hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (tại Hà Nội)

Quyết định số 1535/QĐ-UBND ngày 10/5/2022 của UBND TP. Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội (3 trang)
Posted: 13/5/2022 2:58:35 PM | Latest updated: 18/5/2022 9:48:52 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5451
LuatVietnam

Quyết định công bố kèm hướng dẫn thủ tục hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg cho người lao động trên địa bàn TP. Hà Nội, bao gồm:

1. Hỗ trợ tiền thuê nhà (500.000 đồng/tháng) cho người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp

2. Hỗ trợ tiền thuê nhà (1.000.000 đồng/tháng) cho người lao động quay trở lại thị trường lao động

Theo đó, hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà trong các trường hợp nêu trên đều được giải quyết trong thời hạn 6 ngày làm việc và có thể nộp trực tuyến.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực 10-May-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5451
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Lao động - Việc làm