LuatVietnam

blue-check Thủ tục khai hải quan và nộp thuế khi DNCX chuyển đổi thành doanh nghiệp thường

Công văn số 3292/TCHQ-TXNK ngày 9/8/2022 của Tổng cục Hải quan về việc kê khai nộp thuế khi chuyển đổi từ DNCX sang doanh nghiệp không hưởng chính sách của DNCX (3 trang)
Posted: 15/8/2022 3:27:28 PM | Latest updated: 19/8/2022 12:05:57 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5520
LuatVietnam

Công văn lưu ý về thủ tục hải quan và kê khai nộp thuế trong trường hợp DNCX chuyển đổi thành doanh nghiệp thông thường.

Theo đó, đối với số hàng đã mua từ nội địa, DNCX phải kê khai tờ khai hải quan mới, nộp đủ thuế trước khi chuyển đổi thành doanh nghiệp thường và không được xét hoàn lại tiền thuế nhập khẩu nộp thừa.

Đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài làm TSCĐ, nếu doanh nghiệp sau chuyển đổi vẫn đáp ứng điều kiện ưu đãi theo pháp luật đầu tư, pháp luật thuế XNK thì được tiếp tục kế thừa ưu đãi miễn thuế.

Trường hợp này, DNCX thực hiện thủ tục khai thay đổi mục đích sử dụng đối với TSCĐ đã nhập khẩu miễn thuế tương tự trường hợp thay đổi mục đích sử dụng bằng hình thức chuyển nhượng cho đối tượng cũng thuộc diện ưu đãi (Điều 21 Thông tư 38/2015/TT-BTCstatus2 , sửa đổi tại Thông tư 39/2018/TT-BTCstatus2 ).

Doanh nghiệp sau chuyển đổi không phải thông báo Danh mục miễn thuế đối với các TSCĐ đã nhập khẩu miễn thuế trước đây, chỉ cần báo cáo định kỳ tình hình sử dụng hàng nhập khẩu miễn thuế hàng năm theo quy định.

Riêng các TSCĐ nhập khẩu sau thời điểm chuyển đổi, doanh nghiệp chỉ được miễn thuế nếu có thông báo danh mục miễn thuế trước khi nhập khẩu (Điều 30 Nghị định 134/2016/NĐ-CPstatus2 ).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5520

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Doanh nghiệp chế xuất

blue-check Không xét điều kiện giám sát hải quan khi cấp giấy phép thành lập DNCX
blue-check Hàng giao DNCX gia công phải chịu thuế nhập khẩu và 10% thuế GTGT English attachment
blue-check Thủ tục gia công cho DNCX thực hiện tương tự như gia công cho nước ngoài
blue-check DNCX nộp thuế khấu trừ sử dụng hóa đơn GTGT khi bán thanh lý vào nội địa và hàng xuất khẩu
blue-check Thủ tục khai hải quan và nộp thuế khi DNCX chuyển đổi thành doanh nghiệp thường
blue-check Hàng thuê mượn của DNCX để phục vụ sản xuất không được miễn thuế nhập khẩu English attachment
blue-check Về thủ tục hải quan đối với hàng gia công cho DNCX
blue-check Chuyển quyền thuê đất giữa các DNCX, miễn thuế GTGT nhưng phải nộp thuế TNDN
blue-check DNCX nếu nộp thuế khấu trừ sẽ phải sử dụng hóa đơn GTGT điện tử cho hàng bán nội địa lẫn xuất khẩu
blue-check Về chính sách thuế đối với hàng hóa xây dựng cho DNCX do nhà thầu tự nhập khẩu English attachment
blue-check Từ sau 25/4/2022, toàn bộ cơ sở sản xuất của DNCX đều phải đáp ứng điều kiện giám sát hải quan English attachment
blue-check Về thủ tục hải quan đối với hàng DNCX thuê doanh nghiệp nội địa gia công
blue-check DNCX có cần xin giấy phép khi xuất khẩu phế liệu, phế phẩm? English attachment
blue-check Nhận lại thành phẩm thuê DNCX gia công phải nộp thuế nhập khẩu
blue-check Bắt buộc kiểm tra thực tế nhà xưởng của DNCX để xác định điều kiện giám sát hải quan
blue-check Thuê hay mượn hàng hóa của DNCX đều phải nộp thuế nhập khẩu và không được hoàn lại English attachment
blue-check Sau 25/4/2022, DNCX phải có xác nhận đáp ứng điều kiện giám sát hải quan mới được ưu đãi English attachment
blue-check Hàng mua bán giữa DNCX với nội địa có được giảm 2% thuế GTGT?
blue-check Hàng XNK tại chỗ trên địa bàn TP. HCM sẽ làm thủ tục tại Chi cục Quản lý hàng gia công
blue-check Hàng mua bán giữa DNCX và nội địa làm thủ tục ở đâu?