LuatVietnam

Thủ tục khai hưởng chế độ tử tuất

Cập nhật 4/5/2022 | Đăng tải: LVN.5461

hoi Bạn đọc
Người lao động của công ty đã tham gia bảo hiểm xã hội được 14,5 năm, vừa mất do COVID-19.
Gia đình của người lao động đang làm thủ tục để hưởng chế độ tử tuất 1 lần. Cha mẹ ruột của người lao động đã mất và người lao động có các thân nhân còn sống sau:
- Vợ đầu có đăng ký đăng kết hôn, chưa làm thủ tục ly hôn.
- Con trai 21 tuổi (có cùng với người vợ đầu).
- Con trai 9 tuổi (có cùng với người vợ sau - không đăng ký kết hôn).
- Cha mẹ vợ (của người vợ đầu).
Vậy có bắt buộc người vợ đầu là người khai mẫu 09-HSB không? Trường hợp người con trai 21 tuổi là người khai và nhận các khoản trợ cấp có được không?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Theo quy định hiện hành, khi người lao động tại Công ty của bạn đã tham gia bảo hiểm xã hội được 14 năm bị chết, người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng theo quy định tại Điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội và thân nhân của người lao động được hưởng trợ cấp tuất một lần theo quy định tại Điều 69 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.

Về hồ sơ hưởng chế độ tử tuất đối với người lao động tại Công ty của bạn theo quy định tại Khoản 1 Điều 111 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, bao gồm: Sổ bảo hiểm xã hội;

Bản sao giấy chứng tử hoặc giấy báo tử và Tờ khai của thân nhân (Mẫu số 09-HSB ban hành kèm theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31.1.2019 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam).

Tại hướng dẫn lập Tờ khai theo mẫu số 09-HSB có ghi: “(1) Người khai theo thứ tự vợ hoặc chồng, con, cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng. Trường hợp không còn các thân nhân nêu trên thì xác định người khai theo quy định của pháp luật về thừa kế” và “(7) Trường hợp thân nhân hưởng trợ cấp tuất một lần cử người khai làm đại diện nhận tiền trợ cấp một lần hoặc người đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất tháng mà lựa chọn tuất một lần thì ký, ghi rõ họ tên hoặc điểm chỉ”.

Như vậy, tùy theo tình hình cụ thể về việc tổ chức của thân nhân người lao động tại công ty của bạn, các thân nhân (hợp pháp) thống nhất cử người đại diện kê khai theo hướng dẫn cụ thể tại hướng dẫn lập Tờ khai theo mẫu số 09-HSB để nhận trợ cấp mai táng, trợ cấp tuất một lần theo quy định.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin để bạn nắm được và hướng dẫn thân nhân người lao động lập hồ sơ để sớm được hưởng chế độ tử tuất theo quy định.

Xem thêm

Bảo hiểm xã hội

otvet Đóng BHXH tự nguyện bao nhiêu để có lương hưu?
otvet Người đóng BHXH trên 20 năm chỉ được rút BHXH một lần nếu mắc bệnh hiểm nghèo
otvet Nghỉ hưu sớm sẽ bị trừ mỗi năm 2% lương hưu
otvet Mức lương hưu phụ thuộc vào cả thời gian đóng và mức đóng BHXH
otvet Được làm tròn tháng lẻ khi tính BHXH một lần
otvet Thủ tục hưởng lương hưu (mới nhất)
otvet Chế độ tử tuất đối với người tham gia BHXH tự nguyện
otvet Thủ tục điều chỉnh giới tính trên sổ BHXH
otvet Cách tính tỷ lệ hưu trí đối với lao động nam
otvet Cách thức đóng gộp BHXH tự nguyện để nhanh hưởng lương hưu
otvet Nân cập nhật số CCCD với cơ quan BHXH khi được cấp mới
otvet Cách xác định mức đóng BHXH để hưởng hưu cho người vừa có thâm niên làm nhà nước và tư nhân
otvet Cá nhân kinh doanh không bắt buộc đóng BHXH
otvet Vợ sinh con, chồng được trợ cấp 02 tháng lương cơ sở
otvet Lao động tự do chỉ có thể đóng BHXH theo diện tự nguyện
otvet Cách tính mức lương bình quân đóng BHXH khi có thâm niên làm việc cho công ty nhà nước và tư nhân
otvet Được đóng BHXH một lần cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu nếu đã đủ tuổi
otvet Thủ tục đăng ký thay đổi nơi nhận lương hưu
otvet BHXH Việt Nam sẽ có giải pháp khắc phục lỗi của ứng dụng VssID
otvet Đóng BHXH nhiều hơn 20 năm sẽ phải chờ lương hưu, không được rút BHXH một lần