LuatVietnam

blue-check Thủ tục mới về cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động tại Hà Nội

Quyết định số 1233/QĐ-UBND ngày 27/2/2023 của UBND TP. Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội (25 trang)
Posted: 28/2/2023 8:24:23 AM | Latest updated: 28/2/2023 4:56:58 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5648
LuatVietnam

Quyết định thay mới 25 thủ tục hành chính tại Hà Nội, bao gồm:

- 05 thủ tục về Cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động; Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động.

- 16 thủ tục về Thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trung tâm dạy nghề, trường trung cấp nghề.

- 2 thủ tục về Tiếp nhận người có công vào cơ sở nuôi dưỡng.

- 1 thủ tục về Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em.

- 1 thủ tục về Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp dịch vụ việc làm.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Bãi bỏ thủ tục số 134 phản X.A lĩnh vực Trẻ em tại Phụ lục 2; số 5 phần II.C lĩnh vực Bảo trợ xã hội Giảm nghèo tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định số 6395/QĐ-UBNDstatus2 ngày 23/11/2018; Từ số 10 đến số 14 phần II.B lĩnh vực Lao động Tiền lương tại Phụ lục 1; số 25 phần IV.B lĩnh vực Việc làm tại Phụ lục 1; số 27 phần IV.B lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 3801/QĐ-UBNDstatus2 ngày 04/8/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố; Thủ tục số 9, 10 phần I.A lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 1200/QĐ-UBNDstatus2 ngày 08/4/2022; Thủ tục số 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 phần II.A lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 3089/QĐ-UBND ngày 26/08/2022; Thủ tục số 12, 13 mục B tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 2184/QĐ-UBNDstatus2 ngày 24/6/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 27-Feb-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5648

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Lao động - Việc làm

blue-check Trợ cấp thêm cho lao động mất việc phải khấu trừ thuế TNCN
blue-check Thủ tục bổ nhiệm hòa giải viên và trọng tài viên lao động tại TP. Hà Nội
blue-check Thay mới thủ tục cấp phép cho thuê lại lao động tại Hà Nội
blue-check Thủ tục mới về cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động tại Hà Nội
blue-check [Dự thảo] Danh mục bổ sung ngành nghề nặng nhọc, độc hại trong lĩnh vực Xây dựng, Vận tải và Xã hội
blue-check Các nội dung dự kiến sửa đổi của Luật Việc làm English attachment
blue-check Hồ sơ xin Công đoàn hỗ trợ do giảm việc làm phải nộp trước 1/4/2023
blue-check Các việc phải làm của công đoàn đối với lao động nữ trong năm 2023
blue-check Mỗi lao động bị giảm hoặc mất việc do giảm đơn hàng sẽ được công đoàn hỗ trợ từ 1 - 3 triệu đồng English attachment
blue-check Nguyên tắc và điều kiện hưởng hỗ trợ do bị mất hoặc giảm việc làm English attachment
blue-check Sẽ có hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn do doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng
blue-check Tiêu chí xét tặng Bằng khen, Giấy khen về ATVSLĐ năm 2022
blue-check Bộ Lao động sẽ kiểm tra việc chi trả lương, lưởng vào dịp Tết 2023
blue-check Sẽ xây dựng dữ liệu về người lao động trong các khu công nghiệp
blue-check Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tp. HCM
blue-check Thủ tướng kêu gọi doanh nghiệp trả đủ lương, thưởng cho người lao động trong dịp Tết 2023
blue-check Người lao động tại Hà Nội được hỗ trợ 1 triệu đồng/người nếu bị mất việc, nợ lương trong dịp Tết 2023
blue-check [TP. HCM] Các doanh nghiệp nước ngoài phải báo cáo tình hình tuyển dụng lao động Việt Nam trước 20/12/2022
blue-check Lịch nghỉ Tết Quý Mão tại TP. Hà Nội
blue-check Hội nghị người lao động năm 2023 phải tổ chức trước 31/5/2023