LuatVietnam

blue-check Thủ tục mới về công nhận và mua sáng chế, sáng kiến

Quyết định số 1668/QĐ-BKHCN ngày 1/8/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ (74 trang)
Posted: 28/8/2023 2:10:50 PM | Latest updated: 29/8/2023 3:27:09 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5773
LuatVietnam

Quyết định thay mới một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực khoa học & công nghệ, gồm:

- Công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu

- Hỗ trợ kinh phí, mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu

- Mua sáng chế, sáng kiến

- Công bố công nghệ mới, sản phẩm mới tạo ra tại Việt Nam từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

- Hỗ trợ kinh phí hoặc mua công nghệ được tổ chức, cá nhân trong nước tạo ra từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ để sản xuất sản phẩm quốc gia, trọng điểm, chủ lực

Nội dung cụ thể xem hướng dẫn tại Phụ lục đính kèm.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/8/2023.

Bãi bỏ 04 thủ tục hành chính cấp trung ương, 03 thủ tục hành chính cấp tỉnh tại Quyết định số 1573/QĐ-BKHCN ngày 08/6/2018.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực 16-Aug-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5773

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu