LuatVietnam

red-check Thủ tục mới về đăng ký lưu hành và xuất nhập khẩu giống cây trồng

Quyết định số 151/QĐ-BNN-TTstatus2 ngày 9/1/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế lĩnh vực Trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (68 trang)
Posted: 16/1/2020 3:47:54 PM | Latest updated: 11/1/2023 3:38:14 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 4888
LuatVietnam

Quyết định công bố kèm hướng dẫn thủ tục mới về đăng ký lưu hành và cấp phép xuất nhập khẩu giống cây trồng.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2020.

Bãi bỏ các thủ tục hành chính tại số thứ tự 3, 6, 7, 8, 9, 38 Mục A, số thứ tự 1, 2, 3 Mục B, số thứ tự 1 Mục C phần I và nội dung cụ thể của các thủ tục hành chính này tại phần II phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 4413/QĐ-BNN-TT ngày 28/10/2016; Các thủ tục hành chính tại số thứ tự 4, 7 Mục A phần I và nội dung cụ thể của các thủ tục hành chính này tại phần II phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 2894/QĐ-BNN-CBTTNSstatus2 ngày 25/7/2019.

Ghi chú về sửa đổi, bổ sung
Bãi bỏ các nội dung công bố đối với 03 thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định này kể từ ngày 9/1/2023, theo quy định tại Quyết định số 174/QĐ-BNN-BVTVstatus2 ngày 9/1/2023.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Feb-2020
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 4888

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Giống cây trồng

blue-check "Mã số vùng trồng" sẽ được cấp trực tuyến tại địa chỉ https://csdltrongtrot.mard.gov.vn
blue-check Định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất, quản lý vật nuôi giống gốc
blue-check Nhập khẩu nông sản đã nghiền vụn không được miễn thuế GTGT
blue-check Cá sam moto có được xem là "động vật hoang dã"
blue-check Thay mới Danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính English attachment
blue-check Hướng dẫn phát triển sản xuất giống cây trồng, chăn nu6i và thủy sản
blue-check Quy trình đăng ký bằng bảo hộ giống cây trồng
blue-check Thay mới các thủ tục về đăng ký bảo hộ giống cây trồng
blue-check Sửa đổi tiêu chí, thủ tục cấp bằng bảo hộ giống cây trồng English attachment
blue-check Từ 28/5/2021, chấp nhận Giấy phép nhập khẩu giống cây trồng điện tử
blue-check Về việc phối hợp triển khai cấp phép nhập khẩu giống cây trồng trực tuyến
blue-check Nhập khẩu "giống vật nuôi" phải có giấy xác nhận xuất xứ của Hiệp hội giống
blue-check Giống cây lâm nghiệp phải đảm bảo chất lượng theo TCVN English attachment
blue-check Sản phẩm từ trồng trọt nếu đã qua chế biến phải chịu thuế GTGT 10%
blue-check Dịch vụ giết mổ gia súc có chịu thuế GTGT?
blue-check Giống vật nuôi đã có giấy xác nhận chất lượng được miễn xin phép nhập khẩu English attachment
blue-check Chính sách thuế GTGT đối với xơ bông
blue-check Thủ tục cấp phép sử dụng nguồn gen của nhà nước
blue-check Tính thuế GTGT mặt hàng ngô hạt theo mục đích sử dụng
blue-check Một số giống rau, dưa, bí được miễn thuế nhập khẩu English attachment