LuatVietnam

blue-check Thủ tục thẩm định quy chuẩn, tiêu chuẩn và thành lập sàn giao dịch công nghệ

Quyết định số 1919/QĐ-BKHCN ngày 28/8/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ (80 trang)
Posted: 29/8/2023 12:59:07 PM | Latest updated: 29/8/2023 3:33:21 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5773
LuatVietnam

Quyết định công bố kèm hướng dẫn một số thủ tục hành chính nội bộ thuộc chức năng quản lý của Bộ KH&CN, bao gồm:

- Xét đặc cách bổ nhiệm vào chức danh khoa học, chức danh công nghệ cao hơn không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc năm công tác;

- Xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp KH&CN";

- Thành lập sàn giao dịch công nghệ quốc gia;

- Thành lập sàn giao dịch công nghệ vùng;

- Bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp trong hoạt động KH&CN;

- Thẩm định tiêu chuẩn quốc gia;

- Thẩm định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;

- Đăng ký quy chuẩn kỹ thuật;

- Phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân cấp tỉnh;

- Xét tặng các danh hiệu thi đua và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ KH&CN;

....

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực 28-Aug-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5773

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu