LuatVietnam

blue-check Thủ tục thanh, quyết toán khoản hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp (áp dụng với các ngân hàng)

Quyết định số 1032/QĐ-NHNN ngày 15/6/2022 của Ngân hàng Nhà nước về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực hoạt động tín dụng thực hiện tại bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (21 trang)
Posted: 20/6/2022 9:11:30 AM | Latest updated: 24/6/2022 2:40:11 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5481
LuatVietnam

Quyết định công bố kèm hướng dẫn thủ tục Hỗ trợ lãi suất (2%) cho các khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh theo quy định tại Nghị định 31/2022/NĐ-CP .

Đối tượng áp dụng thủ tục này là các ngân hàng thương mại nhằm:

(i) đăng ký kế hoạch hỗ trợ lãi suất với Ngân hàng Nhà nước,

(ii) đề nghị thanh toán trước số tiền đã hỗ trợ lãi suất hàng quý;

(iii) quyết toán số tiền đã hỗ trợ lãi suất trong năm.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 15-Jun-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5481

Tệp đính kèm

Lược đồ

Giảm 2% lãi suấtCập nhật đến: 5-Jul-2022

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Lãi suất

blue-check Quy định mới về áp dụng lãi suất rút tiền gửi trước hạn English attachment
blue-check Thủ tục thanh, quyết toán khoản hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp (áp dụng với các ngân hàng)
blue-check Điều chỉnh lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc English attachment
blue-check Từ 1/10/2020, lãi suất tái cấp vốn giảm còn 4%/năm English attachment
blue-check Từ 01/10/2020, trần lãi suất cho vay ngắn hạn VND giảm còn 4,5%/năm English attachment
blue-check Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1-6 tháng giảm còn 4%/năm English attachment
blue-check Giảm lãi suất tiền gởi của Kho bạc Nhà nước và Bảo hiểm tiền gửi tại NHNN English attachment
blue-check Giảm lãi suất tiền gởi của Công ty tài chính xuống còn 0,8%/năm English attachment
blue-check Lãi suất vay vốn của Quỹ phát triển DNNVV: 4,16%/năm English attachment
blue-check Chậm đóng BHXH năm 2019 tính lãi theo mức 1.0666%/tháng
blue-check Thông báo mức lãi suất tính tiền chậm đóng BHXH năm 2017
blue-check Phương pháp tính lãi cho vay và nhận tiền gửi từ 2018 English attachment
blue-check Từ 10/7/2017, lãi suất tái cấp vốn giảm còn 6,25%/năm English attachment
blue-check Ngân hàng Nhà nước yêu cầu chấn chỉnh vi phạm về lãi suất huy động English attachment
blue-check Từ 18/12/2015, lãi suất tiền gửi USD của cá nhân giảm còn 0%/năm English attachment
blue-check Giảm lãi suất cho vay đối với hộ nghèo và hộ SXKD tại vùng khó khăn
blue-check Lãi suất tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu tiếp tục giảm từ 19/5/2015 English attachment
blue-check Lãi suất tiền gởi bằng USD của cá nhân giảm còn 0,75%/năm English attachment
blue-check Lãi suất cho vay ngắn hạn VND giảm còn 7%/năm English attachment
blue-check Thả nổi lãi suất tiền gởi VND có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên English attachment