LuatVietnam

Thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng

Cập nhật 18/12/2022 | Đăng tải: LVN.5604

hoi Cao Hải Thụy
Tôi được biết tại TP. Nam Định, tỉnh Nam Định có một số khu đô thị khi xây dựng không phải xin giấy phép xây dựng. Những khu vực nào phải xin cấp giấy phép khi xây dựng? Nhà tôi ở trong ngõ phường Quang Trung có phải xin giấy phép không? Hồ sơ xin cấp phép xây dựng gồm những gì?

luat Phòng Quản lý đô thị TP. Nam Định, tỉnh Nam Định:

Theo Khoản 30 Điều 1 Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung Điều 89 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 quy định chung về cấp giấy phép xây dựng: "Công trình xây dựng phải có giấy phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư theo quy định của Luật này, trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này".

Như vậy, mọi công trình xây dựng đều phải có giấy phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư, trừ trường hợp được miễn cấp giấy phép xây dựng.

Đối chiếu với các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng quy định tại Khoản 30 Điều 1 Luật Xây dựng số 62/2020/QH14, trường hợp công trình của ông Cao Hải Thụy không thuộc một trong các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng. Do đó, khi ông Cao Hải Thụy muốn tổ chức thi công xây dựng phải làm thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng.

Căn cứ quy định tại Điều 46 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng gồm những hồ sơ sau:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại Mẫu số 01 Phụ lục II Nghị định số 15/2021/NĐ-CP.

- Một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

- Hai bộ bản vẽ thiết kế xây dựng kèm theo giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy kèm theo bản vẽ thẩm duyệt trong trường hợp pháp luật về phòng cháy và chữa cháy có yêu cầu; báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng trong trường hợp pháp luật về xây dựng có yêu cầu, gồm:

Bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất kèm theo sơ đồ vị trí công trình;

Bản vẽ mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt chính của công trình;

Bản vẽ mặt bằng móng và mặt cắt móng kèm theo sơ đồ đấu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài công trình gồm cấp nước, thoát nước, cấp điện;

Đối với công trình xây dựng có công trình liền kề phải có bản cam kết bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, ông Cao Hải Thụy mang qua trung tâm giao dịch Hành chính Một cửa Thành phố để xem xét, tiếp nhận và giải quyết theo quy định.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Xây dựng

otvet Biên bản nghiệm thu hồ sơ thiết kế xây dựng được lập khi nào?
otvet Có phải thi lại khi xin gia hạn chứng chỉ hành nghề xây dựng?
otvet Thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng
otvet Có cần thi kiến thức về hạ tầng kỹ thuật khi xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng?
otvet Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công có phân biệt theo loại công trình?
otvet Trường hợp nào chủ đầu tư phải thuê đơn vị độc lập thẩm tra thiết kế?
otvet Giám sát viên thi công xây dựng có yêu cầu chứng chỉ hành nghề?
otvet Thiết kế công trình viễn thông có cần chứng chỉ hành nghề?
otvet Chi phí tư vấn lập dự án xây dựng xác định như thế nào?
otvet Chỉ huy trưởng có được quyền ký biên bản nghiệm thu công trình?
otvet Chứng chỉ giám sát lắp đặt thiết bị được phép hành nghề trong những lĩnh vực nào?
otvet Mua đất dự án để xây nhà, có cần yêu cầu chủ dự án cấp giấy thông báo khởi công?
otvet Thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề xây dựng
otvet Thanh toán hợp đồng trọn gói có căn cứ theo khối lượng thực tế thi công?
otvet Dự án tại Việt Nam có được lập hồ sơ hoàn công bằng tiếng nước ngoài?
otvet Cách tính chi phí thiết kế cho dự án có nhiều loại công trình
otvet Người chủ trì thiết kế có được kiêm nhiệm làm giám sát trưởng công trình?
otvet Hợp đồng xây dựng trọn gói có được thanh toán riêng chi phí nhà tạm?
otvet Có cần ký phụ lục hợp đồng xây dựng nếu phát sinh thêm khối lượng?
otvet Tính thuế GTGT cho dịch vụ tư vấn xây dựng như thế nào?