LuatVietnam

blue-check Thừa kế tiền mặt được miễn nộp thuế TNCN

Công văn số 27130/CTHN-TTHT ngày 13/6/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về thuế TNCN đối với thu nhập từ quà tặng, thừa kế (3 trang)
Posted: 20/6/2022 9:50:04 AM | Latest updated: 21/6/2022 2:28:40 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5479
LuatVietnam

Cục thuế TP. Hà Nội cho rằng, quà tặng hay tài sản thừa kế nếu bằng tiền mặt thì không bị tính thuế TNCN theo quy định tại khoản 9, khoản 10 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTCstatus2 .

Đối với quà tặng, tài sản thừa kế là bất động sản, nếu là tặng cho, thừa kế giữa cha, mẹ đẻ với con đẻ thì thuộc diện miễn thuế TNCN theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTCstatus2 .

Điểm d Khoản1 Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTCstatus2 quy định các hình thức thừa kế sau đây được miễn thuế TNCN: "Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản (bao gồm cả nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản) giữa: vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội, ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh chị em ruột với nhau."
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5479
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Di chúc - Thừa kế