LuatVietnam

blue-check Thuế GTGT bị ấn định sau thông quan có được khấu trừ?

Công văn số 40071/CTHN-TTHT ngày 15/8/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc kê khai khấu trừ thuế GTGT của hàng hóa nhập khẩu kiểm tra sau thông quan (3 trang)
Posted: 18/8/2022 7:36:38 AM | Latest updated: 22/8/2022 8:28:45 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5521
LuatVietnam

Theo quy định tại khoản 6 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 , số thuế GTGT nộp theo quyết định ấn định thuế của cơ quan hải quan vẫn được khấu trừ toàn bộ, trừ trường hợp bị phạt về gian lận, trốn thuế.

Về nguyên tắc, thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào thì được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó (khoản 8 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 ).

Việc khai bổ sung hồ sơ thuế, thực hiện theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và khoản 4 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5521

Tệp đính kèm

Lược đồ

Ấn định thuếCập nhật đến: 15-Aug-2022

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế GTGT

blue-check Dịch vụ môi giới cho DNCX được hưởng thuế GTGT 0% English attachment
blue-check Không có chính sách giảm thuế GTGT cho mặt hàng chịu thuế suất 5%
blue-check Các sản phẩm không đề cập tại phụ lục của Nghị định 15/2022/NĐ-CP sẽ được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Nhập khẩu thiết bị y tế, xác định thuế GTGT theo văn bản nào? English attachment
blue-check Dịch vụ thông quan có phải chịu thuế GTGT?
blue-check Cung cấp thiết bị y khoa có được giảm 2% thuế GTGT?
blue-check Nhập khẩu sản phẩm kim loại không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Thiết bị điện tử gia dụng nhập khẩu có được giảm 2% thuế GTGT?
blue-check Dịch vụ lắp đặt hệ thống tủ điện có thể được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Máy khoan bê tông không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Về căn cứ xác định hàng nhập khẩu không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Thuế GTGT bị ấn định sau thông quan có được khấu trừ?
blue-check Sử dụng hóa đơn bán hàng mua của cơ quan thuế cũng được tính giảm 20% tỷ lệ tính thuế GTGT
blue-check Công trình bàn giao từ 1/2 - 31/12/2022 đều được giảm 2% thuế GTGT, bất kể chưa thanh toán
blue-check Lại sửa quy định về hoàn thuế dự án đầu tư và giá đất được trừ khi tính thuế GTGT English attachment
blue-check Khoản thu hộ được miễn khai nộp thuế GTGT
blue-check Việc giảm thuế GTGT đối với dây và cáp điện phải chờ hướng dẫn của Bộ Tài chính
blue-check Về việc phân loại mã sản phẩm để giảm thuế GTGT đối với dây bện bằng kim loại
blue-check Văn phòng công chứng có được nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ?
blue-check Thuế suất GTGT đối với dịch vụ được xác định như thế nào?