LuatVietnam

Thuế GTGT chưa khấu trừ hết khi chuyển đổi thành DNCX có được xét hoàn?

Cập nhật 9/6/2022 | Đăng tải: LVN.5505

hoi Không nêu tên
Trường hợp công ty chuyển đổi từ doanh nghiệp thông thường sang DNCX, nếu hợp đồng đã được ký trước khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, theo hợp đồng ban đầu sẽ xuất hóa đơn GTGT 10% cho giai đoạn trước khi chuyển đổi. Sau khi chuyển đổi thành DNCX thì không thể thực hiện việc xin hoàn thuế đối với thuế GTGT phát sinh từ các hợp đồng đã kí kết khi là doanh nghiệp thông thường.
Vì vậy, chúng tôi kính mong Quý Bộ xem xét chấp thuận việc xin hoàn thuế đối với số thuế GTGT phát sinh khi là doanh nghiệp thông thường theo quy định “chuyển đổi doanh nghiệp” kể cả khi chuyển đổi sang DNCX.

luat Tổng cục Thuế:

Căn cứ theo quy định tại khoản 31 Điều 4 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14: “31. Tổ chức lại doanh nghiệp là việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp”

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 37 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14: “2. Loại hình doanh nghiệp được viết là “công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty TNHH” đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; được viết là “công ty cổ phần” hoặc “công ty CP” đối với công ty cổ phần; được viết là “công ty hợp danh” hoặc “công ty HD” đối với công ty hợp danh; được viết là “doanh nghiệp tư nhân”, “DNTN” hoặc “doanh nghiệp TN” đối với doanh nghiệp tư nhân.

Căn cứ theo quy định tại các điều: “ Điều 202. Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần”; “Điều 203. Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;” “Điều 204. Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên”; “Điều 205. Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh”.

Căn cứ Điểm 5, khoản 3, điều 1, Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP về thuế giá trị gia tăng về: “5. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế giá trị gia tăng khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động có số thuế giá trị gia tăng nộp thừa hoặc số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết”.

Căn cứ vào các quy định nêu trên, trường hợp công ty (từ doanh nghiệp thông thường chuyển thành Doanh nghiệp chế xuất) thì không thuộc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp nên không thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT theo quy định.

Xem thêm

Doanh nghiệp chế xuất

otvet Thuế GTGT chưa khấu trừ hết khi chuyển đổi thành DNCX có được xét hoàn?
otvet DNCX có phải khai hải quan khi bán bao bì đóng gói hàng nhập khẩu vào nội địa?
otvet Cung cấp dịch vụ cho DNCX được hưởng thuế GTGT 0%
otvet Có được đặt cây ATM trong khuôn viên nhà máy của DNCX?
otvet Điều kiện thực hiện quyền phân phối bán buôn đối với DNCX
otvet DNCX có được kinh doanh phân phối hàng hóa trong nội địa?
otvet DNCX có phải nộp thuế khi bán hàng vào nội địa?
otvet Thủ tục thuê tiêu hủy máy móc thiết bị của DNCX
otvet DNCX được miễn khai hải quan khi thuê gia công trong nội địa
otvet DNCX phải quyết toán hàng nhập khẩu miễn thuế trước khi sáp nhập
otvet Chuyển giao sản phẩm gia công từ nội địa cho DNCX phải khai hải quan
otvet DNCX có được bán lại nguyên liệu nhập khẩu ra nước ngoài?
otvet DNCX phải báo cáo quyết toán cả vật tư, dụng cụ nhập khẩu
otvet DNCX có được chuyển nguyên liệu sang nước thứ 3 theo chỉ định của bên đặt gia công?
otvet DNCX có được bán thẳng sản phẩm đặt gia công sang nước thứ ba?
otvet Thủ tục khai hải quan khi DNCX thuê gia công sản phẩm ở nước ngoài
otvet DNCX có được phép bán chất thải nguy hại vào nội địa?
otvet DNCX có được thuê kho trong cụm công nghiệp?
otvet DNCX có bắt buộc phải lắp camera tại nhà xưởng?
otvet Mua linh kiện từ nội địa để bảo trì cho DNCX có cần khai hải quan?