LuatVietnam

blue-check Thuê hay mượn hàng hóa của DNCX đều phải nộp thuế nhập khẩu và không được hoàn lại English attachment

Công văn số 1400/TCHQ-TXNK ngày 21/4/2022 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế hàng hóa thuê, mượn của doanh nghiệp chế xuất (6 trang)
Posted: 25/4/2022 8:53:18 AM | Latest updated: 5/5/2022 10:45:23 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5439 | Vietlaw: 563
LuatVietnam

Công văn lưu ý một số vấn đề liên quan đến thủ tục và chính sách thuế đối với hàng hóa doanh nghiệp nội địa thuê, mượn của DNCX để phục vụ sản xuất.

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp nội địa có thuê hoặc mượn hàng hóa của DNCX để phục vụ sản xuất thì vẫn phải khai hải quan; trong đó, doanh nghiệp nội địa thực hiện thủ tục TN-TX và DNCX thực hiện thủ tục TX-TN.

Điểm a khoản 9 Điều 16 và điểm đ khoản 1 Điều 19 Luật thuế XNK số 107/2016/QH13 đã quy định, hàng hóa TN-TX theo hợp đồng thuê mượn để phục vụ sản xuất không được miễn thuế nhập khẩu, đồng thời cũng không được hoàn thuế. Do đó, khi doanh nghiệp nội địa tạm nhập hàng hóa thuê, mượn từ DNCX thì phải khai nộp thuế nhập khẩu và không được hoàn lại. Trị giá tính thuế xác định theo khoản 9 Điều 1 Thông tư 60/2019/TT-BTC .

Riêng thuế GTGT, doanh nghiệp nội địa sẽ được miễn nộp thuế GTGT khi tạm nhập hàng hóa thuê, mượn từ DNCX (khoản 20 Điều 5 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12status2 ). Tuy nhiên, nếu hết thời hạn thuê, mượn mà doanh nghiệp nội địa vẫn tiếp tục sử dụng, không xuất trả hàng hóa thì phải khai nộp thuế GTGT cùng với thuế nhập khẩu trên tờ khai hải quan mới.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5439

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV1400-21042022TCHQ[EN].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Doanh nghiệp chế xuất

blue-check Bán thanh lý tài sản, trường hợp nào DNCX phải khai hải quan?
blue-check Không xét điều kiện giám sát hải quan khi cấp giấy phép thành lập DNCX
blue-check Hàng giao DNCX gia công phải chịu thuế nhập khẩu và 10% thuế GTGT English attachment
blue-check Thủ tục gia công cho DNCX thực hiện tương tự như gia công cho nước ngoài
blue-check DNCX nộp thuế khấu trừ sử dụng hóa đơn GTGT khi bán thanh lý vào nội địa và hàng xuất khẩu
blue-check Thủ tục khai hải quan và nộp thuế khi DNCX chuyển đổi thành doanh nghiệp thường
blue-check Hàng thuê mượn của DNCX để phục vụ sản xuất không được miễn thuế nhập khẩu English attachment
blue-check Về thủ tục hải quan đối với hàng gia công cho DNCX
blue-check Chuyển quyền thuê đất giữa các DNCX, miễn thuế GTGT nhưng phải nộp thuế TNDN
blue-check DNCX nếu nộp thuế khấu trừ sẽ phải sử dụng hóa đơn GTGT điện tử cho hàng bán nội địa lẫn xuất khẩu
blue-check Về chính sách thuế đối với hàng hóa xây dựng cho DNCX do nhà thầu tự nhập khẩu English attachment
blue-check Từ sau 25/4/2022, toàn bộ cơ sở sản xuất của DNCX đều phải đáp ứng điều kiện giám sát hải quan English attachment
blue-check Về thủ tục hải quan đối với hàng DNCX thuê doanh nghiệp nội địa gia công
blue-check DNCX có cần xin giấy phép khi xuất khẩu phế liệu, phế phẩm? English attachment
blue-check Nhận lại thành phẩm thuê DNCX gia công phải nộp thuế nhập khẩu
blue-check Bắt buộc kiểm tra thực tế nhà xưởng của DNCX để xác định điều kiện giám sát hải quan
blue-check Thuê hay mượn hàng hóa của DNCX đều phải nộp thuế nhập khẩu và không được hoàn lại English attachment
blue-check Sau 25/4/2022, DNCX phải có xác nhận đáp ứng điều kiện giám sát hải quan mới được ưu đãi English attachment
blue-check Hàng mua bán giữa DNCX với nội địa có được giảm 2% thuế GTGT?
blue-check Hàng XNK tại chỗ trên địa bàn TP. HCM sẽ làm thủ tục tại Chi cục Quản lý hàng gia công