LuatVietnam

blue-check Thuốc nhập khẩu sẽ không được thông quan nếu giao hàng sau ngày hết hạn lưu hành

Công văn số 4876/QLD-KD ngày 9/6/2022 của Cục Quản lý Dược về việc thông quan lô hàng về Việt Nam sau ngày hết hạn số đăng ký (2 trang)
Posted: 13/6/2022 3:34:44 PM | Latest updated: 14/6/2022 1:47:33 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5472
LuatVietnam

Theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 59 Luật Dược số 105/2016/QH13status2 , thuốc, nguyên liệu thuốc nhập khẩu vẫn được tiếp tục lưu hành đến hết hạn dùng trong trường hợp giấy đăng ký lưu hành còn hiệu lực tại thời điểm giao hàng tại cảng xuất khẩu nhưng đã hết hiệu lực khi về đến Việt Nam.

Theo đó, quy định này chỉ cho thông quan và lưu hành tiếp đối với các thuốc, nguyên liệu thuốc có giấy đăng ký lưu hành còn hiệu lực vào ngày giao hàng tại cảng xuất khẩu; trường hợp giấy đăng ký lưu hành thuốc đã hết hiệu lực vào ngày giao hàng thì không được giải quyết thông quan.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5472
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Dược phẩm - Hóa mỹ phẩm