LuatVietnam

blue-check Chiết khấu vô điều kiện sẽ không được giảm trừ khi tính thuế nhập khẩu

Công văn số 1899/TCHQ-TXNK ngày 21/4/2023 của Tổng cục Hải quan về xét giảm giá hàng nhập khẩu (2 trang)
Posted: 27/4/2023 11:19:50 AM | Latest updated: 28/4/2023 2:00:10 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5692
LuatVietnam

Tổng cục Hải quan lưu ý, trường hợp hợp đồng mua bán và các chứng từ kèm theo không thể hiện lý do giảm giá hàng nhập khẩu thì không có căn cứ để xác định khoản giảm giá này thuộc các loại giảm giá được trừ khi xác định trị giá tính thuế nhập khẩu theo quy định tại tiết d.1.1 điểm d khoản 2 Điều 15 Thông tư 39/2015/TT-BTCstatus2 .

Ngoài ra, trường hợp hồ sơ đề nghị xét khoản giảm giá không có Bảng công bố giảm giá của người bán thì không đáp ứng điều kiện về hồ sơ theo quy định tại tiết d.2 điểm d khoản 2 Điều 15 Thông tư 39/2015/TT-BTCstatus2 .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5692

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu