LuatVietnam

blue-check Tiền gởi có kỳ hạn của KBNN tại ngân hàng sẽ không tính vào tỷ lệ LDR English attachment

Thông tư số 26/2022/TT-NHNN ngày 31/12/2022 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2019/TT-NHNNstatus2 ngày 15/11/2019 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (3 trang)
Posted: 31/1/2023 7:31:37 AM | Latest updated: 22/3/2023 7:41:32 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5634 | Vietlaw: 600
LuatVietnam

Thông tư này điều chỉnh cách xác định Tổng tiền gửi khi tính tỷ lệ LDR (tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi) của các ngân hàng thương mại. Theo đó, tổng tiền gởi quy định tại điểm a Khoản 4 Điều 20 Thông tư số 22/2019/TT-NHNNstatus2 sẽ không bao gồm tiền gởi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước theo một lộ trình gồm:

- Năm 2023: loại trừ 50% số dư tiền gởi của KBNN;

- Năm 2024: loại trừ 60%;

- Năm 2025: loại trừ 80%;

- Từ 1/1/2026 trở về sau: loại trừ 100%

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/12/2022.

Ghi chú
Xem Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-NHNN ngày 21/2/2023.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 31-Dec-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5634

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT26_31122022NHNN[E].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quản lý ngân hàng

blue-check Tranh chấp nợ xấu được giải quyết theo Nghị quyết số 42/2017/QH14 đến hết 2023
blue-check 77 thủ tục về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Nhà nước
light-check Nâng mức giá trị giao dịch lớn phải báo cáo NHNN từ 300 lên 400 triệu đồng English attachment
blue-check 08 thủ tục trong lĩnh vực ngân hàng được bỏ yêu cầu nộp hộ khẩu
blue-check Thay mới thủ tục thay đổi tên, địa chỉ, vốn điều lệ của Ngân hàng HTX và Quỹ tín dụng nhân dân
blue-check Thay mới thủ tục chấp thuận thay đổi tên, địa chỉ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng
blue-check Tiền gởi có kỳ hạn của KBNN tại ngân hàng sẽ không tính vào tỷ lệ LDR English attachment
blue-check Sửa đổi một số quy định liên quan đến thành lập và hoạt động của công ty tài chính English attachment
blue-check Sửa đổi Quy chế mua, bán nợ của ngân hàng English attachment
light-check Các ngân hàng phải kiểm soát rủi ro về môi trường khi cấp tín dụng cho dự án đầu tư English attachment
blue-check Thủ tục tái cấp vốn bằng trái phiếu đặc biệt của Công ty VAMC
blue-check Quyền hạn và cơ cấu tổ chức mới của Ngân hàng Nhà nước English attachment
blue-check Điều kiện mới về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt English attachment
blue-check Quy chế lưu ký giấy tờ có giá tại NHNN kể từ 17/1/2023 English attachment
blue-check Các NHTM sẽ tích cực giải ngân vốn vay cho hoạt động sản xuất kinh doanh
blue-check Các thủ tục trong lĩnh vực ngân hàng được phê duyệt triển khai trực tuyến
blue-check Sửa đổi quy định về cho vay ưu đãi đối với ngân hàng bị kiểm soát đặc biệt English attachment
blue-check Các giải pháp xác thực khách hàng có giao dịch qua ngân hàng
blue-check Các giải pháp nhằm phòng ngừa rủi ro đối với tài khoản thanh toán
blue-check Sửa đổi thủ tục cấp phép thay đổi trụ sở và vốn điều lệ của ngân hàng thương mại