LuatVietnam

Tiền lương đóng BHXH gồm những khoản nào?

Cập nhật 14/12/2022 | Đăng tải: LVN.5603

hoi Bạn đọc
Các doanh nghiệp thường chỉ đóng bảo hiểm trên một phần của tổng lương người lao động. Cơ quan Bảo hiểm xã hội có kiểm tra theo dõi để đảm bảo quyền lợi của người lao động không?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội đã được quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội, Nghị định số 115 và các thông tư hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Theo đó, tiền lương đóng bảo hiểm xã hội bao gồm mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động ghi trong hợp đồng lao động.

Căn cứ Điều 93 Bộ luật lao động năm 2019, doanh nghiệp phải xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương theo công việc hoặc chức danh ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động.

Pháp luật đã quy định doanh nghiệp có trách nhiệm đăng ký đóng bảo hiểm xã hội và hằng tháng trích tiền đóng đầy đủ bảo hiểm xã hội cho người lao động. Thực tế các doanh nghiệp cơ bản chấp hành việc kê khai đăng ký, đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động của đơn vị.

Theo kế hoạch đặt ra, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ thực hiện việc kiểm tra (hậu kiểm) doanh nghiệp căn cứ theo đúng quy định của pháp luật về lao động và bảo hiểm xã hội.

Trường hợp phát hiện doanh nghiệp vi phạm quy định về tiền lương đóng (đóng chưa đủ số người, số tiền phải đóng, chậm đóng theo phương thức đóng), cơ quan bảo hiểm xã hội yêu cầu doanh nghiệp truy thu khoản tiền phải đóng theo đúng quy định để đảm bảo quyền lợi về bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Xem thêm

Lao động - Việc làm

otvet Chưa đăng ký kết hôn, chồng có được trợ cấp thai sản khi vợ sinh?
otvet Cách tính tiền BHXH một lần năm 2022
otvet Ngành thi công xây dựng có được tổ chức tăng ca trên 200 giờ/năm?
otvet Thời gian thử việc có trích đóng BHXH?
otvet Ngành nghề nào được tổ chức tăng ca trên 200 giờ/năm?
otvet Điều trị ngoại trú, được nghỉ hưởng BHXH tối đa bao lâu?
otvet Người lao động bị bệnh nghề nghiệp được hỗ trợ tiền khám tối đa 800.000 đồng/lần
otvet Lương hưu sẽ bị giảm trừ 2% trên mỗi năm nghỉ hưu sớm
otvet Thời gian nghỉ hưu trước tuổi nếu dưới 6 tháng sẽ không bị trừ tỷ lệ lương hưu
otvet Nhờ người khác lãnh BHXH một lần phải có giấy ủy quyền (có chứng thực hoặc công chứng)
otvet Lao động nữ được hưởng lương hưu tối đa khi có từ 30 năm đóng BHXH
otvet MST cá nhân sẽ tự có khi có việc làm?
otvet Điều kiện đóng gộp BHXH để hưởng lương hưu
otvet Có được thử việc ở công ty khác trong thời gian thai sản?
otvet Làm thế nào hưởng lương hưu khi công ty đang nợ tiền BHXH?
otvet Công ty có được giữ chứng chỉ của người lao động cử đi đào tạo?
otvet Các trường hợp osin được tự nghỉ việc mà không cần báo trước
otvet Cần biết về thời điểm tính tuổi nghỉ hưu
otvet Nghỉ 01 buổi có được giải quyết chế độ ốm đau?
otvet Điều kiện hưởng phụ cấp độc hại đối với nhân viên thư viện