LuatVietnam

Tiền lương đóng BHXH tối đa không quá 20 lần mức lương cơ sở

Cập nhật 9/12/2022 | Đăng tải: LVN.5600

hoi Phan Thị Mai Khanh (TPHCM)
Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên và người quản lý doanh nghiệp là Giám đốc doanh nghiệp có hưởng tiền lương thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.
Doanh nghiệp tư nhân đóng 50.000.000 đồng/tháng tiền BHXH bắt buộc cho Giám đốc thì có được không?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Theo quy định tại Điểm h Khoản 1 Điều 2, Khoản 1 Điều 85, Khoản 1 Điều 86, Khoản 3 Điều 89 Luật BHXH năm 2014. Khoản 2 và Khoản 3 Điều 17 của Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc thì: Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên và người quản lý doanh nghiệp là Giám đốc doanh nghiệp có hưởng tiền lương thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

- Tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động ghi trong hợp đồng lao động. Đối với người quản lý doanh nghiệp là tiền lương do doanh nghiệp quyết định; trường hợp mức tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH cao hơn 20 lần mức lương cơ sở thì mức tiền lương tháng đóng BHXH bằng 20 lần mức lương cơ sở (mức lương cơ sở hiện tại là 1.490.000 đồng).

Đề nghị bà Khanh căn cứ quy định nêu trên để thực hiện chính sách BHXH bắt buộc đối với giám đốc doanh nghiệp nơi bà làm việc theo đúng quy định của pháp luật.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Lao động - Việc làm

otvet Điều kiện đóng gộp BHXH để hưởng lương hưu
otvet Có được thử việc ở công ty khác trong thời gian thai sản?
otvet Làm thế nào hưởng lương hưu khi công ty đang nợ tiền BHXH?
otvet Công ty có được giữ chứng chỉ của người lao động cử đi đào tạo?
otvet Các trường hợp osin được tự nghỉ việc mà không cần báo trước
otvet Cần biết về thời điểm tính tuổi nghỉ hưu
otvet Nghỉ 01 buổi có được giải quyết chế độ ốm đau?
otvet Điều kiện hưởng phụ cấp độc hại đối với nhân viên thư viện
otvet Những ngày đi đường trong kỳ nghỉ nghỉ phép có được hưởng lương?
otvet Phụ cấp chức vụ có bị tính đóng BHXH?
otvet Số ngày nghỉ dưỡng sức sau sinh do doanh nghiệp và công đoàn quyết định
otvet Các trường hợp được nghỉ hưu trước tuổi
otvet Giấy xác nhận thông tin cư trú có giá trị thay thế sổ hộ khẩu khi xin việc
otvet Năm sinh để tính tuổi hưu được căn cứ vào tài liệu nào?
otvet Tính BHXH một lần, nếu có trên 6 tháng lẻ được làm tròn thành 01 năm
otvet Tuổi nghỉ hưu năm 2023: 60 tuổi 9 tháng (nam) và 56 tuổi (nữ)
otvet Tiền lương đóng BHXH gồm những khoản nào?
otvet Hợp đồng khoán việc không phải đóng BHXH
otvet Đi làm trong thời gian thai sản có phải đóng BHXH?
otvet Giám đốc cũng chỉ được đóng BHXH tối đa bằng 20 lần lương cơ sở