LuatVietnam

Tiền lương đóng BHXH tối đa không quá 20 lần mức lương cơ sở

Cập nhật 9/12/2022 | Đăng tải: LVN.5600

hoi Phan Thị Mai Khanh (TPHCM)
Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên và người quản lý doanh nghiệp là Giám đốc doanh nghiệp có hưởng tiền lương thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.
Doanh nghiệp tư nhân đóng 50.000.000 đồng/tháng tiền BHXH bắt buộc cho Giám đốc thì có được không?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Theo quy định tại Điểm h Khoản 1 Điều 2, Khoản 1 Điều 85, Khoản 1 Điều 86, Khoản 3 Điều 89 Luật BHXH năm 2014. Khoản 2 và Khoản 3 Điều 17 của Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc thì: Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên và người quản lý doanh nghiệp là Giám đốc doanh nghiệp có hưởng tiền lương thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

- Tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động ghi trong hợp đồng lao động. Đối với người quản lý doanh nghiệp là tiền lương do doanh nghiệp quyết định; trường hợp mức tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH cao hơn 20 lần mức lương cơ sở thì mức tiền lương tháng đóng BHXH bằng 20 lần mức lương cơ sở (mức lương cơ sở hiện tại là 1.490.000 đồng).

Đề nghị bà Khanh căn cứ quy định nêu trên để thực hiện chính sách BHXH bắt buộc đối với giám đốc doanh nghiệp nơi bà làm việc theo đúng quy định của pháp luật.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Lao động - Việc làm

otvet Chưa đăng ký kết hôn, chồng có được trợ cấp thai sản khi vợ sinh?
otvet Cách tính tiền BHXH một lần năm 2022
otvet Ngành thi công xây dựng có được tổ chức tăng ca trên 200 giờ/năm?
otvet Thời gian thử việc có trích đóng BHXH?
otvet Ngành nghề nào được tổ chức tăng ca trên 200 giờ/năm?
otvet Điều trị ngoại trú, được nghỉ hưởng BHXH tối đa bao lâu?
otvet Người lao động bị bệnh nghề nghiệp được hỗ trợ tiền khám tối đa 800.000 đồng/lần
otvet Lương hưu sẽ bị giảm trừ 2% trên mỗi năm nghỉ hưu sớm
otvet Thời gian nghỉ hưu trước tuổi nếu dưới 6 tháng sẽ không bị trừ tỷ lệ lương hưu
otvet Nhờ người khác lãnh BHXH một lần phải có giấy ủy quyền (có chứng thực hoặc công chứng)
otvet Lao động nữ được hưởng lương hưu tối đa khi có từ 30 năm đóng BHXH
otvet MST cá nhân sẽ tự có khi có việc làm?
otvet Điều kiện đóng gộp BHXH để hưởng lương hưu
otvet Có được thử việc ở công ty khác trong thời gian thai sản?
otvet Làm thế nào hưởng lương hưu khi công ty đang nợ tiền BHXH?
otvet Công ty có được giữ chứng chỉ của người lao động cử đi đào tạo?
otvet Các trường hợp osin được tự nghỉ việc mà không cần báo trước
otvet Cần biết về thời điểm tính tuổi nghỉ hưu
otvet Nghỉ 01 buổi có được giải quyết chế độ ốm đau?
otvet Điều kiện hưởng phụ cấp độc hại đối với nhân viên thư viện