LuatVietnam

Tiền lương ngày phép không bao gồm các khoản phụ cấp ăn trưa, xăng xe (nếu có)

Cập nhật 19/5/2022 | Đăng tải: LVN.5455

hoi Phạm Quỳnh
Trong tháng 4, tôi nghỉ phép 3 ngày. Tới kỳ trả lương, công ty trừ một phần phụ cấp xăng xe, ăn trưa và điện thoại với lý do “không tính" cho 3 ngày này.
Ngoài ra, nếu nghỉ không hết phép của năm trước, công ty không cộng dồn sang năm sau cho người lao động và không trả lương cho những ngày phép còn thừa này. Xin hỏi điều này có đúng với quy định pháp luật?

luat Luật sư Phạm Thanh Hữu - Đoàn luật sư TP HCM:

Thứ nhất, về nguyên tắc phụ cấp xăng xe, ăn trưa và điện thoại là khoản hỗ trợ người lao động để thực hiện công việc.

Do đó, trong thời gian người lao động nghỉ phép (không làm việc) sẽ không được hưởng khoản phụ cấp này, trừ trường hợp người lao động và người sử dụng lao động có thỏa thuận khác.

Thứ hai, khoản 3 điều 113 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định: "Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ". Như vậy, trường hợp người lao động chưa nghỉ hết ngày nghỉ hằng năm (thực tế thường gọi là phép năm) vì lý do khác sẽ không được công ty chi trả tiền lương những ngày chưa nghỉ.

Khoản 4 điều 113 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định: "Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 3 năm một lần". Như vậy, người lao động muốn được cộng dồn ngày nghỉ hằng năm còn thừa sang năm sau thì phải thỏa thuận trước. Nếu công ty không đồng ý sẽ không được cộng dồn ngày nghỉ hằng năm.

Nguồn: VNExpress
Xem thêm

Tiền lương