LuatVietnam

blue-check Tiền thuê nhà cho người nước ngoài vẫn khấu trừ thuế TNCN theo hạn mức 15%

Công văn số 33223/CTHN-TTHT ngày 14/7/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về thuế TNCN đối với người lao động nước ngoài vừa có thu nhập tại Việt Nam, vừa có thu nhập tại nước ngoài (4 trang)
Posted: 21/7/2022 7:31:57 AM | Latest updated: 22/7/2022 8:32:47 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5499
LuatVietnam

Hiện nay, việc khấu trừ, nộp thuế TNCN đối với khoản tiền thuê nhà trả cho lao động người nước ngoài vẫn thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTCstatus2 và khoản 2 Điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTCstatus2 .

Theo đó, khoản tiền thuê nhà cho người nước ngoài sẽ bị tính thuế TNCN theo số thực tế chi trả nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh.

Trường hợp người nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam trong năm tính thuế thì phải nộp thuế trên toàn bộ thu nhập phát sinh tại Việt Nam lẫn nước ngoài.

Nếu người nước ngoài thuộc diện phải trực tiếp khai nộp thuế thì áp dụng mẫu 02/KK-TNCN ban hành tại Phụ lục 1 Thông tư 80/2021/TT-BTC để kê khai.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5499

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Lao động nước ngoài

blue-check Người nước ngoài nếu làm việc tại Việt Nam dưới 183 ngày phải nộp thuế đến 20% English attachment
blue-check Kỳ tính thuế đầu tiên của người nước ngoài vẫn xác định theo năm Dương lịch English attachment
blue-check Tiền thuê nhà cho người nước ngoài vẫn khấu trừ thuế TNCN theo hạn mức 15%
blue-check Người nước ngoài sang Việt Nam khảo sát thị trường có phải nộp thuế TNCN? English attachment
blue-check Người nước ngoài được tính thuế lũy tiến nếu thời hạn hợp đồng phái cử trên 183 ngày English attachment
blue-check Lương ngoại tệ 6 tháng cuối năm 2022 quy đổi theo tỷ giá 23.112 đồng/USD
blue-check Báo cáo định kỳ tình hình sử dụng LĐNN sẽ phải nộp ngay trong tháng 6/2022
blue-check Lao động người nước ngoài cũng được hướng gói hỗ trợ tiền thuê nhà (khoảng 17 - 34 USD)
blue-check Quy chế phối hợp quản lý người nước ngoài đến làm việc và đầu tư tại TP. HCM
blue-check Căn cứ xác định chi phí thuê chuyên gia tư vấn nước ngoài trong gói thầu xây dựng English attachment
blue-check Thay mới thủ tục cấp giấy phép lao động và đăng ký nội quy tại Ban Quản lý KCX TP. HCM
blue-check Thay mới Quy chế phân cấp thẩm quyền quản lý lao động nước ngoài tại TP. HCM
blue-check Cung cấp dịch vụ trực tuyến tại Việt Nam trên 100 triệu/năm, người nước ngoài phải nộp thuế English attachment
blue-check Người nước ngoài khai thuế TNCN tại Việt Nam như thế nào English attachment
blue-check Những lưu ý khi nộp hồ sơ hưởng BHXH đối với lao động nước ngoài English attachment
blue-check Sửa đổi thủ tục cấp phép thuê lao động nước ngoài tại TP. HCM từ 28/1/2022
blue-check TP. HCM sẽ giám sát việc phòng dịch đối với người nước ngoài nhập cảnh ngắn hạn
blue-check [TP. HCM] Báo cáo tình hình người nước ngoài nhập cảnh năm 2021 phải nộp trước 20/1/2022
blue-check Tỷ giá quy đổi lương ngoại tệ trong 6 tháng đầu năm 2022: 23.134 đồng/USD English attachment
blue-check Học phí cho con của người nước ngoài chỉ được hạch toán nếu có thỏa thuận rõ trong HĐLĐ