LuatVietnam

blue-check Tiêu chí bình chọn chủ doanh nghiệp tại TP. HCM được Liên đoàn Lao động tuyên dương năm 2023

Hướng dẫn số 08/HD-LĐLĐ ngày 16/5/2023 của Liên đoàn Lao động TP. HCM về việc thực hiện Chương trình " Đồng hành cùng doanh nghiệp" năm 2023 với chủ đề: "Hội nhập - phát triển" (6 trang)
Posted: 22/5/2023 10:59:32 AM | Latest updated: 23/5/2023 2:26:12 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5704
LuatVietnam

Văn bản hướng dẫn các tiêu chí và hồ sơ đề nghị xét chọn chủ doanh nghiệp tiêu biểu để được Liên đoàn Lao động TP. HCM tuyên dương cấp Thành phố trong năm 2023.

Đối tượng được tham gia xét tuyên dương bao gồm: Tổng giám đốc, Giám đốc hoặc người đại diện pháp luật của các Doanh nghiệp tư nhân, Công ty TNHH, Công ty cổ phần, Doanh nghiệp FDI và Công ty Cổ phần có vốn nhà nước dưới 50% có sử dụng từ 100 lao động trở lên.

Tiêu chí bình xét bao gồm các tiêu chí cụ thể được nêu tại điểm 2 Văn bản này, như: ký kết thỏa ước lao động có các nội dung có lợi hơn cho người lao động so với luật; có tổ chức đối thoại định kỳ ít nhất 1 lần/năm; chăm lo tốt cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán 2023; doanh nghiệp hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế; trích nộp BHXH đầy đủ; không để xảy ra tranh chấp lao động dẫn đến ngừng việc trong năm 2022...

Hồ sơ đề nghị tuyên dương gửi về Liên đoàn Lao động Thành phố chậm nhất vào ngày 15/8/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5704

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Công đoàn - Tranh chấp LĐ

blue-check Tiêu chí bình chọn chủ doanh nghiệp tại TP. HCM được Liên đoàn Lao động tuyên dương năm 2023
blue-check Hướng dẫn lập báo cáo công đoàn 6 tháng đầu năm 2023
blue-check Chế độ báo cáo hoạt động định kỳ của công đoàn tại TP. HCM
blue-check [Dự thảo] Điều lệ Công đoàn (sửa đổi)
blue-check Kế hoạch phân bổ đại biểu dự Đại hội XII Công đoàn TP. HCM nhiệm kỳ 2023-2028
blue-check 100% doanh nghiệp tại Tp. HCM có từ 25 lao động trở lên sẽ phải lập công đoàn cơ sở
blue-check Những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 của công đoàn
blue-check Những việc cần làm của công đoàn nhằm thúc đẩy phát triển thị trường lao động
blue-check Từ 1/1/2023, chế độ phụ cấp công đoàn được áp dụng theo quy định mới
blue-check Về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ tổ chức Đại hội điểm cho công đoàn tại TP. HCM
blue-check Chế độ phụ cấp dành cho cán bộ công đoàn từ 1/1/2023
blue-check Về việc hỗ trợ kinh phí tổ chức Đại hội điểm công đoàn các cấp
blue-check Hướng dẫn sử d5ng kinh phí công đoàn chăm lo Tết Quý Mão 2023 cho người lao động
blue-check Sẽ tổ chức Tọa đàm và tập huấn kỹ năng tổ chức thi đua khen thưởng trong hệ thống công đoàn vào tháng 11/2022
blue-check Đoàn viên các nghiệp đoàn tại TP. HCM sẽ được tặng quà tết trị giá 700.000đ
blue-check Kế hoạch thăm và tặng quà tết 2023 cho doanh nghiệp của Liên đoàn Lao động TP. HCM
blue-check Hướng dẫn lập báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2022 (dành cho công đoàn cấp trên)
blue-check Các nội dung trọng tâm cần tuyên truyền cho đoàn viên trong quý 4/2022
blue-check Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2023
blue-check [TP. HCM ] Công đoàn phải nhắc nhở đoàn viên chấp hành pháp luật giao thông bằng nhiều hình thức