LuatVietnam

blue-check Tiêu thụ nội địa nguyên liệu SXXK dư thừa phải truy nộp thuế nhập khẩu English attachment

Công văn số 1746/TCHQ-TXNK ngày 17/5/2022 của Tổng cục Hải quan về việc xác định trị giá đối với hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng (2 trang)
Posted: 18/5/2022 8:17:46 AM | Latest updated: 24/5/2022 12:16:06 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5457
LuatVietnam

Theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP, khi chuyển tiêu thụ nội địa nguyên liệu dư thừa sau quá trình sản xuất xuất khẩu (SXXK), doanh nghiệp phải mở tờ khai mới để kê khai nộp thuế.

Trị giá hải quan được xác định theo giá thực tế bán (khoản 9 Điều 1 Thông tư 60/2019/TT-BTC ).

Đối với phế liệu, phế phẩm tạo thành trong quá trình SXXK, khi chuyển tiêu thụ nội địa sẽ được miễn nộp thuế nhập khẩu, tuy nhiên phải khai nộp các loại thuế khác (GTGT, TTĐB, BVMT) với cơ quan thuế (khoản 6 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP ).

Giá tính thuế khi chuyển tiêu thụ nội địa phế liệu, phế phẩm SXXX được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5457
Tệp đính kèm
enflag pdficon CV1746-17052022TCHQ[VLO].pdf
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Thuế XNK