LuatVietnam

blue-check Tiêu thụ phế phẩm SXXK tại nội địa có phải nộp thuế?

Công văn số 5677/TCHQ-TXNK ngày 27/12/2022 của Tổng cục Hải quan về việc miễn thuế hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu (2 trang)
Posted: 28/12/2022 10:50:08 AM | Latest updated: 29/12/2022 11:26:52 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5612
LuatVietnam

Theo quy định tại điểm đ khoản 1, điểm đ khoản 2 Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CPstatus2 (sửa đổi tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP ), trường hợp hàng hóa nhập khẩu để SXXK, phế liệu, phế phẩm tạo thành trong quá trình SXXK được phép tiêu hủy tại Việt Nam và thực tế đã tiêu hủy thì được miễn thuế nhập khẩu.

Đối với phế liệu, phế phẩm tạo thành trong quá trình SXXK nếu chuyển tiêu thụ nội địa thì cũng được miễn thuế nhập khẩu, chỉ cần làm thủ tục hải quan và kê khai nộp thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế BVMT theo quy định (khoản 4 Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CPstatus2 ).

Tuy nhiên, trường hợp hàng hóa nhập khẩu để SXXK nhưng không được sử dụng cho mục đích SXXK hoặc đã sử dụng để sản xuất sản phẩm nhưng không xuất khẩu sản phẩm thì sẽ không được miễn thuế nhập khẩu. Doanh nghiệp phải khai tờ khai hải quan mới, nộp thuế theo quy định tại khoản 5 Điều 25 Nghị định 08/2015/NĐ-CPstatus2 (sửa đổi tại khoản 12 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CPstatus2 ).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5612

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế XNK

blue-check 16 biểu thuế FTA mới hiện đã có trên hệ thống VNACCS của Hải quan English attachment
blue-check Bán hàng cho DNCX vẫn phải chịu thuế xuất khẩu
blue-check Về điều kiện miễn thuế cho khoản giảm giá hàng nhập khẩu English attachment
blue-check Sẽ rà soát lại mức thuế CBPG đối với sợi dài làm từ polyester
blue-check Hướng dẫn kê khai mã số HS và thuế XNK kể từ 30/12/2022 English attachment
blue-check Tiêu thụ phế phẩm SXXK tại nội địa có phải nộp thuế?
blue-check Tiếp tục đánh thuế chống bán phá giá đối với Siro Sorbitol nhập khẩu
blue-check Bổ sung một số mặt hàng bánh kẹo nhập khẩu bị áp mức giá tham chiếu
blue-check Những quy định dự kiến sẽ có trong Nghị định mới về Biểu thuế XNK
blue-check Sẽ rà soát việc áp dụng biện pháp chống lẩn tránh thuế CBPG và chống trợ cấp đối với đường mía nhập khẩu
blue-check Hợp tác sản xuất hàng xuất khẩu có được miễn thuế nguyên liệu?
blue-check Tiêu hủy hàng nhập khẩu đang gửi kho ngoại quan có phải nộp thuế? English attachment
blue-check Rà soát thuế CBPG sản phẩm plastic đối với nhà xuất khẩu mới của Thái Lan
blue-check Nhập hàng từ kho ngoại quan để SXXK vẫn được miễn thuế English attachment
blue-check Sản phẩm tái chế chỉ được miễn thuế XK sau khi Bộ TN&MT ban hành tiêu chí xác định
blue-check Nguyên liệu NSXXK chuyển tiêu thụ nội địa có phải truy nộp thuế chống bán phá giá? English attachment
blue-check Nhập nguyên liệu từ kho ngoại quan để SXXK có được miễn thuế?
blue-check Hàng nhập từ kho ngoại quan để SXXK cũng được miễn thuế English attachment
blue-check Bàn, ghế xuất xứ Trung Quốc sẽ chịu thuế CBPG tạm thời kể từ 15/10/2022
blue-check Hàng nhập khẩu tạo TSCĐ cho dự án sẽ không được miễn thuế nếu quên thông báo Danh mục