LuatVietnam

Tính thuế GTGT cho dịch vụ tư vấn xây dựng như thế nào?

Cập nhật 25/2/2022 | Đăng tải: LVN.5399

hoi Nguyễn Thanh Tùng (Bình Phước)
Công ty tôi đang kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu (mẫu số 04), sử dụng hóa đơn bán hàng (mẫu số 02 GTTT3/001), tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu là 5% (dịch vụ tư vấn, thiết kế, giám sát thi công xây dựng công trình).
Vừa qua, công ty có xuất hóa đơn dịch vụ tư vấn đầu tư xây dựng cho một số chủ đầu tư (hóa đơn bán hàng), tuy nhiên một số chủ đầu tư không chấp nhận thanh toán chi phí tư vấn xây dựng theo hợp đồng, chỉ thanh toán giá trị hợp đồng trước thuế (trừ 10% thuế GTGT) và giải thích hóa đơn bán hàng không có dòng ghi thuế GTGT 10% giống như hóa đơn GTGT.
Bên cạnh đó, một số chủ đầu tư lại thanh toán thêm 5% thuế và giải thích doanh nghiệp nộp thuế trực tiếp 5% trên doanh thu nên chỉ thanh toán giá hợp đồng trước thuế và 5% thuế.
Việc thanh toán của các chủ đầu tư nêu trên có đúng không? Nếu không thì như thế nào là đúng?

luat Cục Thuế tỉnh Bình Phước:

Khoản 2 Điều 13 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phương pháp tính thuế GTGT trực tiếp trên GTGT như sau:

"2. Số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT bằng tỷ lệ % nhân với doanh thu áp dụng như sau:

a) Đối tượng áp dụng:

- Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu hàng năm dưới mức ngưỡng doanh thu một tỷ đồng, trừ trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế quy định tại Khoản 3 Điều 12 Thông tư này;

- Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập, trừ trường hợp đăng ký tự nguyện theo hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 12 Thông tư này;

… b) Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu được quy định theo từng hoạt động như sau:

- Phân phối, cung cấp hàng hóa: 1%;

- Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 5%;

- Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3%;

- Hoạt động kinh doanh khác: 2%.

c) Doanh thu để tính thuế GTGT là tổng số tiền bán hàng hóa, dịch vụ thực tế ghi trên hóa đơn bán hàng đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT bao gồm các khoản phụ thu, phí thu thêm mà cơ sở kinh doanh được hưởng.

Trường hợp cơ sở kinh doanh có doanh thu bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT và doanh thu hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu thì không áp dụng tỷ lệ (%) trên doanh thu đối với doanh thu này".

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp công ty của ông Tùng đăng ký kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên GTGT có thực hiện hợp đồng tư vấn xây dựng thì khi hoàn thành dịch vụ phải lập hóa đơn bán hàng để giao cho khách hàng theo quy định.

Doanh thu để tính thuế GTGT là tổng số tiền bán hàng hóa, dịch vụ bao gồm các khoản phụ thu, phí thu thêm mà công ty được hưởng.

Số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT bằng tỷ lệ % nhân với doanh thu.

Tỷ lệ % để tính thuế GTGT áp dụng theo Điểm b Khoản 2 Điều 13 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên.

Lưu ý: Trường hợp công ty của ông Tùng thành lập ngày 17/12/2018, phát sinh doanh thu trong năm 2019 thì:

- Nếu doanh thu phát sinh trong năm 2019 chưa đến 1 tỷ đồng thì công ty được áp dụng phương pháp trực tiếp cho năm 2020 và năm 2021.

- Nếu doanh thu phát sinh trong năm 2019 từ 1 tỷ đồng trở lên thì công ty phải áp dụng phương pháp khấu trừ cho năm 2020 và năm 2021.

Phương pháp xác định doanh thu trong năm để áp dụng phương pháp tính thuế GTGT đề nghị công ty thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Xây dựng

otvet Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công có phân biệt theo loại công trình?
otvet Giám sát viên thi công xây dựng có yêu cầu chứng chỉ hành nghề?
otvet Thiết kế công trình viễn thông có cần chứng chỉ hành nghề?
otvet Chi phí tư vấn lập dự án xây dựng xác định như thế nào?
otvet Chỉ huy trưởng có được quyền ký biên bản nghiệm thu công trình?
otvet Chứng chỉ giám sát lắp đặt thiết bị được phép hành nghề trong những lĩnh vực nào?
otvet Mua đất dự án để xây nhà, có cần yêu cầu chủ dự án cấp giấy thông báo khởi công?
otvet Thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề xây dựng
otvet Thanh toán hợp đồng trọn gói có căn cứ theo khối lượng thực tế thi công?
otvet Dự án tại Việt Nam có được lập hồ sơ hoàn công bằng tiếng nước ngoài?
otvet Cách tính chi phí thiết kế cho dự án có nhiều loại công trình
otvet Người chủ trì thiết kế có được kiêm nhiệm làm giám sát trưởng công trình?
otvet Hợp đồng xây dựng trọn gói có được thanh toán riêng chi phí nhà tạm?
otvet Có cần ký phụ lục hợp đồng xây dựng nếu phát sinh thêm khối lượng?
otvet Tính thuế GTGT cho dịch vụ tư vấn xây dựng như thế nào?
otvet Cơ sở lắp đặt thiết bị công trình có được coi là nhà thầu phụ?
otvet Cách tính định mức dự toán theo chiều cao công trình
otvet Xây nhà trái phép, có được nộp tiền để tồn tại?
otvet Dự án dưới 15 tỷ được miễn thẩm định tại cơ quan quản lý xây dựng
otvet Xây dựng kho chứa vật liệu nổ có cần thẩm định thiết kế?