LuatVietnam

Tờ khai hải quan sẽ bị phân luồng đỏ nếu doanh nghiệp bị xử phạt hành chính

Cập nhật 12/5/2022 | Đăng tải: LVN.5453

hoi Công ty TNHH Daily Food Việt Nam
Công ty chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh hàng thực phẩm, tiêu dùng vì vậy thường xuyên nhập khẩu hàng hóa loại hình A11 và luôn cố gắng chấp hành các quy định của pháp luật cũng như hoàn thành nghĩa vụ thuế đầy đủ.
Tuy nhiên, gần đây các tờ khai nhập khẩu của chúng tôi liên tiếp bị phân luồng đỏ. Cụ thể là 12/17 tờ khai nhập khẩu đăng ký trong thời gian từ tháng 6/2021 đến nay bị phân luồng đỏ. Đồng thời nhiều lô hàng trong số đó nằm trong danh sách soi chiếu trước của Tổng cục Hải quan. Việc này khiến cho doanh nghiệp bị tổn thất về chi phí và thời gian giải tỏa hàng hóa, ảnh hưởng đến tiến độ lưu thông hàng hóa của chúng tôi.
Vậy, kính mong quý cơ quan Hải quan hướng dẫn, giải thích cho doanh nghiệp chúng tôi nắm được về quy tắc phân luồng tờ khai nhập khẩu và nguyên nhân các tờ khai nhập khẩu của chúng tôi thường xuyên được phân luồng đỏ.

luat Bộ phận tư vấn:

Cơ quan Hải quan áp dụng quản lý rủi ro trong kiểm tra hải quan theo Khoản 2 Điều 16 và Điều 17 Luật Hải quan 2014. Việc đánh giá rủi ro, phân luồng kiểm tra đối với các tờ khai hải quan của Quý Công ty được thực hiện theo quy định tại Điều 13, Điều 14 và Điều 15 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Thông tư số 81/2019/TT-BTC ngày 15/11/2019 của Bộ Tài chính quy định về quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan.

Trường hợp cụ thể của Quý Công ty, qua tra cứu dữ liệu hệ thống thông tin ngành hải quan cho thấy: Công ty đã bị cơ quan Hải quan xử phạt vi phạm hành chính theo Quyết định số 06/QĐ-HQGT-QLT ngày 17/03/2021, điều này ảnh hưởng đến kết quả đánh giá mức độ rủi ro, đánh giá tuân thủ đối với doanh nghiệp và kết quả phân luồng tờ khai hải quan. Trong thời gian tới, đề nghị Quý Công ty thực hiện tốt các quy định tại Thông tư số 81/2019/TT-BTC và các văn bản nêu trên để được đánh giá tuân thủ tốt pháp luật và tạo thuận lợi trong hoạt động xuất nhập khẩu.

Xem thêm

Chính sách Hải quan