LuatVietnam

blue-check Toàn ngành Thuế sẽ dốc sức ngăn chặn việc mua bán hóa đơn

Thông báo số 525/TB-TCT ngày 21/7/2023 của Tổng cục Thuế về việc triển khai một số công việc liên quan đến rà soát, xử lý hóa đơn (2 trang)
Posted: 26/7/2023 1:42:59 PM | Latest updated: 26/7/2023 9:28:44 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5749
LuatVietnam

Nhằm ngăn ngừa gian lận hóa đơn để chiếm đoạt tiền thuế, Tổng cục Thuế đã yêu cầu các Vụ trực thuộc khẩn trương rà soát toàn bộ quy định hiện hành liên quan đến quản lý, giám sát, phát hành, sử dụng HĐĐT và đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo quản lý HĐĐT chặt chẽ hơn.

Riêng Cục Công nghệ thông tin đã được Tổng cục Thuế giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương đề xuất, tham mưu phương án thực hiện các biện pháp để giám sát chặt chẽ việc phát hành và sử dụng hóa đơn theo đúng quy định, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi mua bán, sử dụng HĐĐT bất hợp pháp để trốn thuế, chiếm đoạt tiền hoàn thuế.

Văn phòng Tổng cục Thuế cũng sẽ có văn bản chỉ đạo các Cục thuế và toàn ngành Thuế tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý, rà soát việc phát hành và sử dụng HĐĐT nhằm ngăn chặn các hành vi gian lận trong sử dụng HĐĐT.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5749

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Không có dữ liệu