LuatVietnam

blue-check Toàn văn dự thảo Nghị định tăng lương cơ sở từ 1,49 lên lên 1,8 triệu đồng từ 1/7/2023

Tờ trình số 1695/TTr-BNV ngày 17/4/2023 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Nghị định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (16 trang)
Posted: 27/4/2023 9:47:04 AM | Latest updated: 10/5/2023 12:33:30 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5694
LuatVietnam

Tờ trình này có đính kèm Dự thảo Nghị định, Báo cáo đánh giá tác động và Bảng tổng hợp ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương về việc điều chỉnh tăng lương cơ sở từ 1,49 triệu lên 1,8 triệu đồng/tháng kể từ ngày 1/7/2023 (tức tăng thêm 20,8%).

Nghị định mới sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2023 và thay thế Nghị định số 38/2019/NĐ-CPstatus3 .

Mức lương cơ sở theo Nghị định mới cũng được dùng làm căn cứ để:

- Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với cán bộ, công viên chức;

- Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật;

- Tính các khoản trích và các chế độ, chính sách được hưởng theo mức lương cơ sở.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5694

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Tiền lương

light-check Lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng từ 1/7/2023 English attachment
light-check Hướng dẫn tính thù lao thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước
blue-check Toàn văn dự thảo Nghị định tăng lương cơ sở từ 1,49 lên lên 1,8 triệu đồng từ 1/7/2023
blue-check Hướng dẫn báo cáo quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 của công ty nhà nước tại TP. HCM
blue-check Công đoàn tại TP. HCM sẽ phải phối hợp khảo sát việc áp dụng mức lương tối thiểu năm 2023
blue-check Về tiền lương của lao động hợp đồng trong cơ quan nhà nước
blue-check Mức lương tối thiểu sẽ được rà soát để điều chỉnh trong năm 2024
blue-check Bộ Lao động muốn các tỉnh đánh giá mức lương tối thiểu năm 2023 để xem xét điều chỉnh cho năm 2024
blue-check Tiền lương ngày phép chưa nghỉ được chi trả tối đa bao nhiêu?
blue-check Lương cơ sở sẽ tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng từ 1/7/2023 English attachment
blue-check LĐLĐ Tp. HCM yêu cầu báo cáo việc công đoàn tham gia điều chỉnh lương với doanh nghiệp
blue-check Công đoàn tại doanh nghiệp sẽ giám sát việc điều chỉnh tăng lương tối thiểu English attachment
blue-check Công đoàn sẽ phải giám sát việc điều chỉnh lương tối thiểu tại doanh nghiệp
blue-check Mức lương tối thiểu từ 1/7/2022 tại các quận/huyện thuộc TP. Hà Nội
blue-check Từ 1/7/2022, có bắt buộc cộng thêm 7% lương cho lao động có tay nghề? English attachment
blue-check Một số lưu ý khi điều chỉnh tăng lương tối thiểu từ 1/7/2022 English attachment
blue-check Lương tối thiểu vùng áp dụng từ 1/7/2022 English attachment
blue-check Lương tối thiểu vùng có thể được công bố trong tháng 5/2022
blue-check Các công ty nhà nước cần nộp báo cáo tiền lương năm 2021 và dự toán lương 2022 trước ngày 15/5/2022
blue-check Lương cơ sở năm 2022 vẫn áp dụng mức 1,49 triệu đồng/tháng