LuatVietnam

blue-check Tổng cục Thuế muốn các tỉnh đẩy nhanh tiến độ thanh tra thuế năm 2022

Công văn số 2183/TCT-TTKT ngày 22/6/2022 của Tổng cục Thuế về việc đôn đốc, chấn chỉnh tiến độ thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra năm 2022 đã được phê duyệt (3 trang)
Posted: 29/6/2022 7:57:00 AM | Latest updated: 29/6/2022 2:25:10 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5483
LuatVietnam

Nhận thấy việc tổ chức thanh tra năm 2022 của các Cục thuế đang bị chậm tiến độ, Tổng cục Thuế đã yêu cầu các Cục thuế phải khẩn trương đẩy nhanh thanh tra, kiểm tra theo đúng kế hoạch đã phê duyệt.

Đặc biệt, Tổng cục Thuế lưu ý các Cục thuế phải đổi mới phương pháp và đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong phân tích rủi ro, kiểm tra hồ sơ thuế để rút ngắn thời gian thanh tra, kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp.

Đối với các trường hợp có lý do bất khả kháng như thiên tai, dịch bệnh... phải hoãn thanh tra, kiểm tra thì phải tuân thủ đúng hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại khoản 4, Điều 1 Quyết định số 1215/QĐ-TCT ngày 03/9/2020 và vẫn đảm bảo đúng tiến độ đã quy định.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5483

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thanh tra - Khiếu nại

blue-check Tổng cục Thuế muốn các tỉnh đẩy nhanh tiến độ thanh tra thuế năm 2022
blue-check Cục thuế các tỉnh sẽ khẩn trương thanh tra 67 doanh nghiệp có rủi ro về hoàn thuế GTGT
blue-check Các nội dung thanh tra chuyên ngành đất đai, môi trường năm 2021 được hoãn do Covid-19
blue-check Dừng 8 cuộc thanh tra chuyên ngành về y tế và ATTP trong năm 2021
blue-check Hướng dẫn các Bộ lập Kế hoạch thanh tra năm 2022
blue-check Sẽ cắt giảm thanh tra doanh nghiệp trong năm 2021
blue-check Trình tự thủ tục tiến hành cuộc thanh tra
blue-check Danh sách các doanh nghiệp và dự án sẽ phải thanh tra lao động trong năm 2021
blue-check Ngành Hải quan đã dừng các cuộc thanh tra theo kế hoạch
blue-check Điều chỉnh kế hoạch thanh tra lao động trong 6 tháng cuối năm 2020
blue-check Miễn thanh tra thuế và hải quan trong năm 2020 nếu không có dấu hiệu vi phạm
blue-check Hướng dẫn thủ tục kiểm tra, thanh tra của Cảnh sát môi trường
blue-check Năm 2019 sẽ tập trung thanh tra các lĩnh vực thu hút nhiều lao động
blue-check Tăng cường thanh tra thuế đối với doanh nghiệp kinh doanh hàng nông sản
blue-check Quy chế kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra hải quan
blue-check Những doanh nghiệp có khả năng bị thanh tra thuế trong 2018
blue-check Bộ Tài chính đề nghị không thanh tra chồng chéo đối với doanh nghiệp
blue-check Thủ tướng yêu cầu kế hoạch thanh tra doanh nghiệp hàng năm không được quá 1 lần English attachment
blue-check Quy chế thanh tra hàng năm của Bộ Công thương
blue-check Hải quan không được thanh tra doanh nghiệp quá 1 lần/năm