LuatVietnam

blue-check Tổng hợp quy định mới về lệ phí trước bạ kể từ 1/3/2022 English attachment

Công văn số 1084/TCT-CS ngày 13/4/2022 của Tổng cục Thuế về việc giới thiệu các nội dung mới tại Nghị định số 10/2022/NĐ-CP và Thông tư hướng dẫn Nghị định số 10/2022/NĐ-CP (10 trang)
Posted: 24/5/2022 10:51:55 AM | Latest updated: 12/9/2022 1:59:50 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5469 | Vietlaw: 577
LuatVietnam

Công văn giới thiệu các quy định mới về lệ phí trước bạ (LPTB) tại Nghị định số 10/2022/NĐ-CP (Nghị định số 10) và Thông tư số 13/2022/TT-BTC (Thông tư số 13), áp dụng kể từ ngày 1/3/2022.

Theo đó, từ ngày 1/3/2022, chính sách thu LPTB có một số điểm mới đáng lưu ý sau đây:

- Một số tài sản sẽ được miễn LPTB gồm: “ụ nổi, kho chứa nổi, giàn di động”; “tàu thu gom rác”; tài sản hợp nhất của vợ chồng sau khi kết hôn; tài sản phân chia cho vợ, chồng khi ly hôn theo bản án, quyết định của Tòa (khoản 3 Điều 3; điểm c khoản 16 và khoản 27 Điều 10 Nghị định số 10).

- Một số tài sản sẽ bị tính LPTB gồm: “tàu ngầm, tàu lặn”; “thân máy (block)” (khoản 3, khoản 8 Điều 3 Nghị định số 10 và khoản 3 Điều 2 Thông tư số 13).

- Ô tô điện chạy bằng pin sẽ được miễn LPTB lần đầu (áp dụng mức thu 0%) trong vòng 3 năm kể từ ngày Nghị định số 10 có hiệu lực và áp dụng mức thu bằng 50% mức thu của ô tô chạy xăng, dầu có cùng số chỗ ngồi trong vòng 2 năm tiếp theo (điểm c, d khoản 5 Điều 8 Nghị định số 10).

- Bổ sung mức thu LPTB đối với tàu ngầm, tàu lặn là 1%, bằng mức thu đối với tàu thủy (khoản 3 Điều 8 Nghị định số 10).

- Mức thu LPTB lần đầu đối với xe con pick-up là 10% (điểm a khoản 5 Điều 8 Nghị định số 10).

- Quy định rõ giá tính LPTB đối với nhà chung cư không bao gồm kinh phí bảo trì phần sở hữu chung, tuy nhiên nếu trên hợp đồng mua bán và hóa đơn không tách riêng kinh phí bảo trì thì phải chịu LPTB trên tổng giá trị mua bán (điểm b khoản 1 Điều 3 Thông tư số 13).

- Quy định rõ về giá tính LPTB đối với trường hợp tài sản tự sản xuất, chế tạo hoặc thuê sản xuất, chế tạo mà không có giá bán của tài sản cùng loại hoặc tương đương (chi tiết xem gạch đầu dòng thứ ba khoản 2 Điều 7 Nghị định số 10).

- Quy định rõ về cách xác định giá tính LPTB đối với nhà, đất mà tại hợp đồng mua bán không tách riêng phần giá trị nhà và giá trị đất (xem điểm c khoản 1 Điều 3 Thông tư số 13).

- Giá tính LPTB đối với “tàu ngầm, tàu lặn” và “xe ô tô chuyên dùng, xe máy chuyên dùng” là giá chuyển nhượng tài sản trên thị trường, thay vì trước đây áp dụng Bảng giá do Bộ Tài chính ban hành (khoản 2 Điều 7 Nghị định số 10).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5469

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV1084-13042022TCT[EN].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Lệ phí trước bạ

blue-check Phí trước bạ nhà đất cao nhất không quá 500 triệu đồng/lần
blue-check Công trình nhà giữ xe của các doanh nghiệp cũng được miễn phí trước bạ
blue-check Tổng hợp quy định mới về lệ phí trước bạ kể từ 1/3/2022 English attachment
blue-check Hướng dẫn mới về lệ phí trước bạ
blue-check Quy định mới về phí trước bạ từ 1/3/2022: ô tô điện được miễn phí trước bạ lần đầu trong vòng 3 năm English attachment
blue-check Phí trước bạ đất căn cứ theo bảng giá do UBND tỉnh ban hành
blue-check Hủy mua bán xe có được hoàn lại phí trước bạ?
blue-check Đất dự án, trường hợp nào được miễn phí trước bạ? English attachment
blue-check Ô tô mua trước 28/6/2020 vẫn có thể được giảm phí trước bạ
blue-check Hợp nhất hoặc sáp nhập doanh nghiệp được miễn phí trước bạ khi đăng ký lại đất
blue-check Đổi tên đồng thời đổi chủ sẽ phải chịu lệ phí trước bạ
blue-check Mua mới xe hơi lắp ráp trong nước từ 28/6 đến 31/12/2020 được giảm 50% phí trước bạ English attachment
blue-check Hướng dẫn nộp lệ phí trước bạ ôtô, xe máy đăng ký tại Tp. HCM và Hà Nội
blue-check Việt kiều được dùng hộ chiếu để khai nộp phí trước bạ
blue-check Phân chia đất đồng sở hữu có được miễn phí trước bạ?
blue-check Đăng ký lại tài sản khi sáp nhập có được miễn LPTB? English attachment
blue-check Sáp nhập đồng thời chuyển đổi loại hình doanh nghiệp không được miễn LPTB English attachment
blue-check Những điểm mới về chính sách LPTB đối với ô tô, xe máy
blue-check Cho thuê lại đất nông nghiệp không được miễn LPTB
blue-check Hợp nhất doanh nghiệp, trường hợp nào phải chịu LPTB?