LuatVietnam

Tốt nghiệp chuyên ngành nào được thi chứng chỉ kế toán viên?

Cập nhật 27/7/2022 | Đăng tải: LVN.5504

hoi Đào Hồng Diệp
Tôi có bằng cử nhân Quản trị Kinh doanh - Đại học Kinh tế quốc dân. Chương trình học gồm 130 tín chỉ, trong đó có các môn học: Nguyên lý kế toán (3 tín chỉ); Lý thuyết tài chính tiền tệ (3 tín chỉ); Quản trị tài chính (3 tín chỉ); Thị trường chứng khoán (2 tín chỉ).
27/07/2022 08:02
Theo tôi tham khảo Điều 4 Thông tư số 91/2017/TT-BTC quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên thì việc cấp chứng chỉ hành nghề kế toán, kiểm toán có điều kiện về bằng cấp như sau:
"Bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành khác với tổng số đơn vị học trình (hoặc tiết học) các môn học: Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Phân tích hoạt động tài chính, Thuế từ 7% trở lên trên tổng số học trình (hoặc tiết học) cả khóa học".
Các môn tôi đã học như nêu trên có hợp lệ để được tính trên 7% tổng số học trình không? Nếu không tính môn Thị trường chứng khoán, 3 môn còn lại đã đạt 6,9% thì có đủ điều kiện để dự thi chứng chỉ hành nghề kế toán không?

luat Bộ Tài chính:

Khoản 2, Điều 4 Thông tư số 91/2017/TT-BTC ngày 31/8/2017 của Bộ Tài chính quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên có quy định cụ thể về điều kiện văn bằng, chứng chỉ để dự thi lấy chứng chỉ kiểm toán viên, chứng chỉ kế toán viên:

"2. Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên về chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành khác với tổng số đơn vị học trình (hoặc tiết học) các môn học: Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Phân tích hoạt động tài chính, Thuế từ 7% trở lên trên tổng số học trình (hoặc tiết học) cả khóa học; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành khác và có văn bằng, chứng chỉ hoàn thành các khoá học do Tổ chức nghề nghiệp quốc tế về kế toán, kiểm toán cấp bảo đảm các quy định tại Điều 9 Thông tư này;".

Theo thông tin tại câu hỏi và căn cứ quy định trên, môn Thị trường chứng khoán không thuộc một trong các môn học: Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Phân tích hoạt động tài chính, Thuế. Các môn: Nguyên lý kế toán (3 tín chỉ), Lý thuyết tài chính tiền tệ (3 tín chỉ), Quản trị tài chính (3 tín chỉ) thuộc môn học Tài chính, Kế toán và đạt 6,9% trên tổng số học trình cả khóa học. 

Như vậy, bà Diệp không đủ điều kiện để dự thi chứng chỉ kiểm toán viên, chứng chỉ kế toán viên.

Source: Chinhphu.vn
Xem thêm

Kế toán

otvet Tốt nghiệp chuyên ngành nào được thi chứng chỉ kế toán viên?
otvet Hộ kinh doanh bắt buộc sử dụng HĐĐT nếu nộp thuế theo kê khai
otvet Hóa đơn ăn uống có được xuất kèm bảng kê?
otvet Ngày ký số trên HĐĐT có thể khác ngày lập
otvet Mua hàng có chiết khấu, khi trả lại hàng phải xuất hóa đơn như thế nào?
otvet Hàng xuất khẩu có bắt buộc phát hành hóa đơn điện tử?
otvet Hóa đơn taxi được lập vào thời điểm nào?
otvet Có thể lập hóa đơn tổng vào cuối ngày hoặc cuối tháng cho những khách không lấy hóa đơn
otvet Bàn giao từng phần công trình vẫn phải phát hành hóa đơn
otvet Xuất gộp hóa đơn điều chỉnh, có bắt buộc thanh toán lại qua ngân hàng nếu tổng trị giá trên 20 triệu?
otvet Hàng xuất khẩu vẫn đang áp dụng hóa đơn thương mại
otvet Ghi "KCT" tại cột thuế suất trên hóa đơn nếu hàng hóa không chịu thuế GTGT
otvet Hóa đơn dịch vụ ngân hàng được xuất gộp trong trường hợp nào?
otvet Mua bán giấy tờ có giá, xuất hóa đơn thế nào?
otvet Cách ghi "đơn giá" khi xuất hóa đơn cho hàng tiêu dùng nội bộ
otvet Cách ghi tên, số lượng và đơn giá trên hóa đơn điện tử
otvet Cách ghi thuế GTGT và số tiền thanh toán trên hóa đơn
otvet Hóa đơn taxi phải xuất vào thời điểm nào?
otvet Dịch vụ ngân hàng, bảo hiểm được xuất gộp hóa đơn vào cuối ngày hoặc cuối tháng
otvet Dịch vụ y tế được phép lập hóa đơn tổng vào cuối ngày