LuatVietnam

blue-check TP. Hà Nội sẽ tăng cường thanh tra sai phạm trong đấu giá tài sản

Công văn số 1509/UBND-NC ngày 19/5/2022 của UBND TP. Hà Nội về việc rà soát, chấn chỉnh hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn Thành phố (3 trang)
Posted: 25/5/2022 9:41:15 AM | Latest updated: 31/5/2022 8:13:50 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5467
LuatVietnam

Công văn yêu cầu các Sở, ban, ngành, quận/huyện... trên địa bàn TP. Hà Nội tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra sự tuân thủ pháp luật đối với hoạt động đấu giá tài sản nói chung và đấu giá quyền sử dụng đất nói riêng.

Đặc biệt, tổ chức đánh giá kỹ các hồ sơ tham gia đấu giá, điều kiện tham gia đấu giá để phát hiện dấu hiệu thông đồng, móc nối giữa các nhà đầu tư tham gia đấu giá như doanh nghiệp mẹ, con; các doanh nghiệp do cùng một người, một nhóm người thành lập;...

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5467

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Đấu thầu

blue-check Các thủ tục trong lĩnh vực đấu thầu, hợp tác xã sẽ được cắt giảm
blue-check Sửa đổi quy định về đấu thầu, mua sắm tài sản của cơ quan nhà nước English attachment
blue-check Sửa đổi thủ tục đăng ký tham gia Hệ thống đấu thầu trực tuyến
blue-check Mẫu hồ sơ mời thầu tư vấn thuộc khuôn khổ các Hiệp định CPTPP, EVFTA và UKVFTA English attachment
blue-check Mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ thuộc khuôn khổ các Hiệp định CPTPP, EVFTA và UKVFTA English attachment
blue-check Thay mới các mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm dược liệu
blue-check Dự kiến bỏ chứng chỉ hành nghề đối với cá nhân tham gia đấu thầu
blue-check Một số lưu ý về quy trình chỉ định thầu cho dự án xây dựng hạ tầng giao thông, y tế
blue-check Lùi thời điểm áp dụng quy định mới về đấu thầu trực tuyến
blue-check Cho phép nộp trực tuyến hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề đấu thầu
blue-check Một số lưu ý khi đánh giá nhà thầu thuộc gói thầu tư vấn lập quy hoạch
blue-check Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm trong khuôn khổ các Hiệp định CPTPP, EVFTA và UKVFTA English attachment
blue-check Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp trong khuôn khổ Hiệp định CPTPP, EVFTA và UKVFTA English attachment
blue-check Doanh nghiệp sẽ phải chuyển đổi tài khoản đấu thầu sang hệ thống mới từ 1/7/2022
blue-check Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu đối với các gói thầu PPP thuộc ngành giao thông vận tải English attachment
blue-check Quy định mới về đăng tải hồ sơ đấu thầu trên mạng English attachment
blue-check Một số lưu ý về tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản
blue-check Các định mức chi phí về lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu
blue-check Lộ trình bắt buộc và các bước tổ chức đấu thầu qua mạng English attachment
blue-check TP. Hà Nội sẽ tăng cường thanh tra sai phạm trong đấu giá tài sản