LuatVietnam

blue-check TP. Hà Nội sẽ tăng cường thanh tra sai phạm trong đấu giá tài sản

Công văn số 1509/UBND-NC ngày 19/5/2022 của UBND TP. Hà Nội về việc rà soát, chấn chỉnh hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn Thành phố (3 trang)
Posted: 25/5/2022 9:41:15 AM | Latest updated: 31/5/2022 8:13:50 AM (GMT+7)
LuatVietnam

Công văn yêu cầu các Sở, ban, ngành, quận/huyện... trên địa bàn TP. Hà Nội tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra sự tuân thủ pháp luật đối với hoạt động đấu giá tài sản nói chung và đấu giá quyền sử dụng đất nói riêng.

Đặc biệt, tổ chức đánh giá kỹ các hồ sơ tham gia đấu giá, điều kiện tham gia đấu giá để phát hiện dấu hiệu thông đồng, móc nối giữa các nhà đầu tư tham gia đấu giá như doanh nghiệp mẹ, con; các doanh nghiệp do cùng một người, một nhóm người thành lập;...

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Đấu thầu