LuatVietnam

blue-check TP. HCM sẽ đẩy mạnh thu thuế, phí, lệ phí, tiền phạt... bằng chuyển khoản

Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 25/3/2022 của UBND TP. HCM về việc đẩy mạnh thực hiện giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (3 trang)
Posted: 29/3/2022 10:12:53 AM | Latest updated: 31/3/2022 10:11:57 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5422
LuatVietnam

Theo Chỉ thị này, TP. HCM sẽ triển khai nhiều giải pháp để thúc đẩy việc thanh toán điện tử trong các giao dịch liên quan đến kho bạc nhà nước, như: nộp thuế, phí, lệ phí, nộp phạt vi phạm giao thông, nộp phạt vi phạm hành chính, nộp tiền điện, nước, viễn thông, học phí, viện phí, trợ cấp xã hội....

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5422

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Chứng từ thanh toán

blue-check Điều kiện hoàn thuế đối với hàng xuất khẩu được thanh toán bù trừ
blue-check Việc thanh toán ủy quyền cho đại diện liên danh được thực hiện theo thỏa thuận giữa các bên
blue-check Các ngân hàng sẽ phải cung cấp thông tin tài khoản của doanh nghiệp cho Tổng cục Thuế
blue-check TP. HCM sẽ đẩy mạnh thu thuế, phí, lệ phí, tiền phạt... bằng chuyển khoản
blue-check Có được dùng tài khoản chứng khoán để thanh toán tiền hàng và góp vốn?
blue-check Mobifone được triển khai kênh thanh toán Mobile-Money từ 18/11/2021
blue-check VNPT được thí điểm hình thức thanh toán bằng tài khoản Mobile-Money từ 18/11/2021
blue-check Trả tiền mặt cho hóa đơn phải thanh toán chuyển khoản sẽ bị xuất toán
blue-check Bù trừ tiền dịch vụ với lợi nhuận đầu tư vốn không được coi là thanh toán qua ngân hàng English attachment
blue-check Điều kiện chấp nhận chi phí thanh toán bằng thẻ ATM của người lao động
blue-check Hàng xuất khẩu phải có chứng từ thanh toán mới được hoàn thuế
blue-check Nộp thuế tại các ngân hàng có ủy quyền thu thuế sẽ được thanh khoản nợ ngay trong ngày
blue-check Điều kiện khấu trừ thuế khi thanh toán bằng hình thức bù trừ công nợ qua bên thứ 3
blue-check Điều kiện hạch toán chi phí mua hàng bằng thẻ ATM cá nhân
blue-check Về việc sử dụng chứng từ khi điều chuyển hàng hóa cho Chi nhánh
blue-check Thanh toán bằng L/C được chấp nhận là thanh toán qua Ngân hàng English attachment
blue-check Cá nhân góp vốn và cho vay vẫn có thể sử dụng tiền mặt English attachment
blue-check Không thể lách chuyển khoản bằng cách xé lẻ hóa đơn giao hàng
blue-check Công ty mẹ thanh toán thay cho Chi nhánh phải được ủy quyền trong từng hợp đồng
blue-check Phải ký và đóng dấu trên bản dịch chứng từ nước ngoài