LuatVietnam

blue-check Trả hộ chi phí thi chứng chỉ cho người lao động có phải khấu trừ thuế TNCN? English attachment

Công văn số 19297/CTHN-TTHT ngày 6/4/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về thuế TNCN đối với lệ phí thi chứng chỉ (2 trang)
Posted: 12/4/2023 3:35:32 PM | Latest updated: 14/4/2023 2:31:06 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5678 | Vietlaw: 612
LuatVietnam

Cục thuế TP. Hà Nội lưu ý, trường hợp Công ty chi trả hộ chi phí đào tạo nghề, lệ phí thi chứng chỉ cho nhân viên nếu được ghi rõ trong quy chế lao động của Công ty và có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp thì được miễn khấu trừ thuế TNCN theo quy định tại điểm đ.6 khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTCstatus2 .

Điểm đ.6 khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTCstatus2 quy định, đối với khoản chi trả hộ tiền đào tạo nâng cao trình độ, tay nghề cho người lao động phù hợp với công việc chuyên môn, nghiệp vụ của người lao động hoặc theo kế hoạch của doanh nghiệp thì không phải tính thuế TNCN.

Chi phí đào tạo nghề được xác định theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 bao gồm các khoản chi có chứng từ hợp lệ về chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, trường, lớp, máy, thiết bị, vật liệu thực hành, các chi phí khác hỗ trợ cho người học.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5678

Tệp đính kèm

enflag wordicon CV19297_06042023CTHN[VLO].docx

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Lao động - Việc làm

blue-check Phiếu khảo sát nhanh tình hình lao động - việc làm phải nộp trước 22/5/2023
blue-check Báo cáo sử dụng lao động 6 tháng đầu năm 2023 phải nộp trước ngày 5/6
blue-check Doanh nghiệp tại TP. HCM cần nộp gấp báo cáo tình hình biến động lao động
light-check Lao động nữ sẽ được khám phụ sản khi khám sức khỏe định kỳ English attachment
light-check Mẫu Hợp đồng lao động và Hợp đồng dịch vụ (áp dụng với cơ quan hành chính)
blue-check Bãi bỏ 12 thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng dịch
blue-check Các thủ tục về lao động tại Hà Nội đã được tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia
blue-check Tặng quà cho nhân viên, có phải xuất hóa đơn và khấu trừ thuế?
blue-check Mẫu Hợp đồng lao động thời vụ English attachment
blue-check Mẫu Hợp đồng lao động (ký với nhóm người lao động)
blue-check Trả hộ chi phí thi chứng chỉ cho người lao động có phải khấu trừ thuế TNCN? English attachment
blue-check Thủ tục vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm
blue-check Quy trình đăng ký nội quy lao động tại TP. HCM từ 28/3/2023
blue-check Trợ cấp thêm cho lao động mất việc phải khấu trừ thuế TNCN
blue-check Thủ tục bổ nhiệm hòa giải viên và trọng tài viên lao động tại TP. Hà Nội
blue-check Thay mới thủ tục cấp phép cho thuê lại lao động tại Hà Nội
blue-check Thủ tục mới về cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động tại Hà Nội
blue-check [Dự thảo] Danh mục bổ sung ngành nghề nặng nhọc, độc hại trong lĩnh vực Xây dựng, Vận tải và Xã hội
blue-check Các nội dung dự kiến sửa đổi của Luật Việc làm English attachment
blue-check Hồ sơ xin Công đoàn hỗ trợ do giảm việc làm phải nộp trước 1/4/2023