LuatVietnam

blue-check Trả hoa hồng đại lý bảo hiểm trên 100 triệu/năm phải khấu trừ thuế TNCN

Công văn số 18178/CTHN-TTHT ngày 26/4/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế TNCN của đại lý bảo hiểm (3 trang)
Posted: 29/4/2022 7:24:11 AM | Latest updated: 29/4/2022 11:20:03 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5446
LuatVietnam

Theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư 40/2021/TT-BTCstatus2 , đối với cá nhân làm đại lý bảo hiểm, nếu doanh nghiệp xác định doanh thu hoa hồng chi trả trong năm trên 100 triệu thì phải khấu trừ thuế TNCN.

Thuế TNCN của đại lý bảo hiểm được kê khai theo tháng hoặc quý và không phải quyết toán (điểm c khoản 2 Điều 9 Thông tư 40/2021/TT-BTCstatus2 ).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5446

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Kinh doanh bảo hiểm

light-check Thay mới 3 chế độ báo cáo định kỳ về bảo hiểm đầu tư xây dựng
light-check Thay mới quy tắc bồi thường và biểu phí bảo hiểm trong lĩnh vực xây dựng English attachment
light-check Luật kinh doanh bảo hiểm 2022 English attachment
blue-check Chính sách hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp từ 24/6/2022 English attachment
blue-check Trả hoa hồng đại lý bảo hiểm trên 100 triệu/năm phải khấu trừ thuế TNCN
blue-check Các khoản hoa hồng bán bảo hiểm được miễn nộp thuế GTGT
blue-check Dịch vụ tư vấn bảo hiểm không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Cho phép nợ phí bảo hiểm xe cơ giới do bị ảnh hưởng dịch Covid-19 English attachment
blue-check Thay mới chế độ báo cáo định kỳ hoạt động kinh doanh bảo hiểm cháy nổ
blue-check Doanh nghiệp bảo hiểm được sử dụng HĐĐT không có mã
blue-check Khoản bồi thường bảo hiểm chỉ được hạch toán nếu phù hợp pháp luật chuyên ngành
blue-check Sửa đổi quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc English attachment
blue-check Bán bảo hiểm sức khỏe cho khách hàng trong khu PTQ được hưởng thuế GTGT 0%
blue-check Doanh thu phát sinh thêm ngoài hoạt động đại lý bảo hiểm không được miễn thuế GTGT
blue-check Nhận hoa hồng môi giới bảo hiểm được miễn thuế GTGT nhưng phải lập hóa đơn
blue-check Mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho nhân viên trên 1 triệu đ/tháng phải khấu trừ thuế TNCN
blue-check 09 loại báo cáo định kỳ dành cho ngành bảo hiểm
blue-check Lương hưu của BHXH tự nguyện có chịu thuế TNCN?
blue-check Tiền thưởng cho đại lý bảo hiểm bị tính thuế GTGT?
blue-check Hoa hồng bán bảo hiểm đúng giá được miễn thuế GTGT