LuatVietnam

blue-check Trả lương thay chi nhánh ngoài tỉnh phải phân bổ thuế TNCN

Công văn số 59245/CTHN-TTHT ngày 15/8/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc khai thuế đối với chi nhánh hạch toán phụ thuộc khác tỉnh (5 trang)
Posted: 17/8/2023 7:20:51 AM | Latest updated: 18/8/2023 9:40:04 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5766
LuatVietnam

Trường hợp Công ty có nhà máy sản xuất ở ngoài tỉnh, hạch toán phụ thuộc thì phải kê khai, tính thuế, phân bổ và quyết toán thuế TNDN theo hướng dẫn tại điểm c khoản 2 và điểm c khoản 3 Điều 17 Thông tư 80/2021/TT-BTCstatus2 .

Ngoài ra, trường hợp Công ty trực tiếp trả lương cho nhân viên của nhà máy ngoài tỉnh thì Công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN, nộp hồ sơ khai thuế theo mẫu số 05/KK-TNCN kèm bảng phân bổ thuế TNCN theo mẫu số 05-1/PBT-KK-TNCN ban hành tại phụ lục II Thông tư 80/2021/TT-BTCstatus2 cho cơ quan thuế tại trụ sở chính; sau đó nộp thuế TNCN cho tỉnh nơi nhân viên làm việc theo quy định tại khoản 4 Điều 12 và điểm a1 khoản 3 Điều 19 Thông tư 80/2021/TT-BTCstatus2 .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5766

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Lược đồ

Phân bổ thuếCập nhật đến: 15-Aug-2023

Dòng thời gian

Không có dữ liệu