LuatVietnam

blue-check Trả thưởng cho người chơi gameshow phải khấu trừ thuế phần giải thưởng vượt 10 triệu đồng

Công văn số 35708/CTHN-TTHT ngày 24/5/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc xác nhận thu nhập tính thuế (3 trang)
Posted: 25/5/2023 2:19:55 PM | Latest updated: 26/5/2023 12:52:19 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5706
LuatVietnam

Theo Cục thuế TP. Hà Nội, trường hợp các công ty bất động sản có tổ chức chương trình gameshow "Săn nhà triệu đô" và người chơi được trúng thưởng không phải là nhân viên của công ty thì khi chi trả tiền trúng thưởng, các công ty bất động sản có trách nhiệm khấu trừ thuế và kê khai thuế TNCN từ trúng thưởng thay cho cá nhân trúng thưởng. Tờ khai thuế áp dụng mẫu tờ khai số 06/TNCN ban hành tại Thông tư 92/2015/TT-BTCstatus2 .

Căn cứ tính thuế TNCN đối với thu nhập từ trúng thưởng được thực hiện theo quy định tại Điều 15 Thông tư 111/2013/TT-BTCstatus2 , trong đó, thu nhập tính thuế từ trúng thưởng là phần giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng mà cá nhân nhận được theo từng lần trúng thưởng không phụ thuộc vào số lần nhận tiền thưởng.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5706

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế Thu nhập cá nhân

blue-check Trả thưởng cho người chơi gameshow phải khấu trừ thuế phần giải thưởng vượt 10 triệu đồng
blue-check Tặng quà loại nào cho nhân viên phải khấu trừ thuế TNCN?
blue-check Trúng giải thưởng do Công ty tổ chức có phải nộp thuế TNCN?
blue-check Hướng dẫn khai thuế TNCN từ thừa kế, quà tặng
blue-check Hướng dẫn khai thuế TNCN khi phát sinh thu nhập từ nước ngoài
blue-check Khen thưởng người lao động lập thành tích xuất sắc phải khấu trừ thuế
blue-check Tài liệu hướng dẫn cá nhân trực tiếp khai thuế
blue-check Các lưu ý về thuế TNCN khi thuê cá nhân quảng cáo sản phẩm
blue-check Chi thưởng cho cộng tác viên có phải khấu trừ thuế TNCN?
blue-check Cách xác định thuế TNCN phân bổ cho chi nhánh, địa điểm kinh doanh ngoài tỉnh
blue-check Lưu ý về thuế TNCN khi chi hỗ trợ, tặng quà, phát thưởng cho nhân viên
blue-check Cần biết về chứng từ khấu trừ thuế điện tử
blue-check Tặng quà cho nhân viên phải xuất hóa đơn và tính thuế TNCN
blue-check Trả lương cho nhân viên chi nhánh ngoài tỉnh, công ty mẹ khai nộp thuế TNCN như thế nào?
blue-check Số thuế TNCN khai thiếu sẽ phải nộp phạt 20% English attachment
blue-check Chi nhánh có phải phân bổ thuế TNCN nếu trực tiếp trả lương cho các địa điểm kinh doanh?
blue-check Chính thức miễn nộp tờ khai thuế TNCN của tháng/quý không chi trả thu nhập
blue-check Trực tiếp nhận lương từ nước ngoài phải tự khai, tự nộp thuế TNCN English attachment
blue-check Các trường hợp tặng quà cho nhân viên phải tính thuế TNCN English attachment
blue-check Trả phí dịch vụ cho cá nhân phải khấu trừ 10% thuế