LuatVietnam

blue-check Trần lãi suất cho vay ngắn hạn VND giảm còn 4,5%/năm English attachment

Quyết định số 576/QĐ-NHNN ngày 31/3/2023 của Ngân hàng Nhà nước về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư 39/2016/TT-NHNNstatus2 ngày 30/12/2016 (2 trang)
Posted: 3/4/2023 7:08:22 AM | Latest updated: 4/4/2023 11:34:35 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5671 | Vietlaw: 605
LuatVietnam

Kể từ ngày 3/4/2023, mức trần lãi suất cho vay ngắn hạn VND sẽ tiếp tục được Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh giảm thêm 0,5%, từ 5% xuống còn 4,5%/năm. Riêng các quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô, mức trần lãi suất cho vay ngắn hạn giảm từ 6% xuống còn 5,5%/năm.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/4/2023 và thay thế Quyết định số 314/QĐ-NHNNstatus1 ngày 14/3/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 3-Apr-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5671

Tệp đính kèm

enflag wordicon QD576_31032023NHNN[VLO].docx

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Lãi suất

blue-check Trần lãi suất gửi tiết kiệm giảm còn 5%/năm kể từ 25/5/2023 English attachment
blue-check Giảm lãi suất tái cấp vốn còn 5%/năm English attachment
blue-check Giảm lãi suất tiền gửi của công ty tài chính xuống còn 0,5%/năm English attachment
blue-check Giảm lãi suất tiền gửi của Kho bạc Nhà nước và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam English attachment
blue-check Trần lãi suất cho vay ngắn hạn VND giảm còn 4,5%/năm English attachment
blue-check Lãi suất chậm đóng BHXH năm 2022 là 4,19%/năm English attachment
blue-check Năm 2023, lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở tăng lên 5%/năm English attachment
blue-check Các Ngân hàng thương mại sẽ phải đẩy mạnh chương trình hỗ trợ 2% lãi suất cho doanh nghiệp
blue-check Quy định mới về áp dụng lãi suất rút tiền gửi trước hạn English attachment
blue-check Thủ tục thanh, quyết toán khoản hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp (áp dụng với các ngân hàng)
blue-check Điều chỉnh lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc English attachment
blue-check Giảm lãi suất tiền gởi của Kho bạc Nhà nước và Bảo hiểm tiền gửi tại NHNN English attachment
blue-check Lãi suất vay vốn của Quỹ phát triển DNNVV: 4,16%/năm English attachment
blue-check Chậm đóng BHXH năm 2019 tính lãi theo mức 1.0666%/tháng
blue-check Thông báo mức lãi suất tính tiền chậm đóng BHXH năm 2017
blue-check Phương pháp tính lãi cho vay và nhận tiền gửi từ 2018 English attachment
blue-check Từ 10/7/2017, lãi suất tái cấp vốn giảm còn 6,25%/năm English attachment
blue-check Ngân hàng Nhà nước yêu cầu chấn chỉnh vi phạm về lãi suất huy động English attachment
blue-check Từ 18/12/2015, lãi suất tiền gửi USD của cá nhân giảm còn 0%/năm English attachment
blue-check Giảm lãi suất cho vay đối với hộ nghèo và hộ SXKD tại vùng khó khăn