LuatVietnam

Trợ cấp thất nghiệp sẽ bị cắt khi có lương hưu

Cập nhật 1/4/2022 | Đăng tải: LVN.5423

hoi Bạn đọc
Tôi sinh tháng 7.1961. Theo quy định, tới tháng 10.2021, tôi đến tuổi về hưu. Thời điểm đó, tôi đóng được 10 năm 6 tháng. Sau khi nghỉ hưu tôi có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho những tháng tôi chưa có lương hưu không?
Tới cuối năm 2022, tôi gom đủ tiền để đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện một lần cho thời gian còn thiếu để hưởng lương hưu được không?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Tại thời điểm tháng 10.2021, nếu bạn đọc nghỉ việc chưa đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí nhưng đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp thì nộp hồ sơ đề nghị giải quyết trợ cấp thất nghiệp cho Trung tâm dịch vụ việc làm nơi Bạn muốn hưởng trợ cấp để được xem xét giải quyết.

Khi bạn đọc đủ điều kiện đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện một lần cho thời gian còn thiếu để được hưởng lương hưu thì thời điểm hưởng lương hưu được tính từ ngày 1 tháng liền kề sau tháng đóng đủ số tiền cho những năm còn thiếu.

Trường hợp trong thời gian bạn đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, mà được hưởng lương hưu thì sẽ bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Nếu bạn đọc bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp vào những ngày của tháng đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thì vẫn được hưởng trợ cấp thất nghiệp của cả tháng đó.

Xem thêm

Bảo hiểm thất nghiệp

otvet Nghỉ việc ngay sau thời gian thai sản có được hưởng trợ cấp thất nghiệp?
otvet Thời gian đóng BHXH tại các công ty khác nhau được cộng dồn khi tính trợ cấp thất nghiệp
otvet Những ai được quỹ BHTN chi hỗ trợ Covid-19 đợt 2?
otvet Cách tính mức trợ cấp thất nghiệp
otvet Đóng BHTN trên 12 năm cũng chỉ được hưởng tối đa 12 tháng trợ cấp thất nghiệp
otvet Thời hạn giải quyết trợ cấp thất nghiệp tính như thế nào?
otvet Hưởng trợ cấp thất nghiệp có phải nộp giấy xin thôi việc?
otvet Được cộng gộp thời gian đóng BHTN tại sổ BHXH cũ vào sổ mới
otvet Xin hưởng trợ cấp thất nghiệp bắt buộc phải nộp sổ BHXH
otvet Các giấy tờ cần thiết để hưởng trợ cấp thất nghiệp
otvet Xin hưởng trợ cấp thất nghiệp có cần nộp giấy thôi việc?
otvet Thủ tục gộp quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp
otvet Trợ cấp thất nghiệp sẽ tăng theo lương tối thiểu
otvet Mất sổ BHXH, cần làm lại mới được nhận trợ cấp thất nghiệp
otvet Có thể tự in quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng dịch vụ công
otvet Không được hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu đã có lương hưu
otvet Thủ tục gộp quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp như thế nào?
otvet Đã nhận BHXH một lần có được truy lĩnh trợ cấp thất nghiệp?
otvet Không hạn chế số lần hưởng trợ cấp thất nghiệp, chỉ cần đủ điều kiện
otvet Đóng bảo hiểm gián đoạn có được hưởng trợ cấp thất nghiệp?